Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

-Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси;
- Разводи, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.);
- Делба на имущество – съдебна и извънсъдебна;
- Консултации и правно съдействие при осиновяване;
- Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство;
- Абонаментно правно обслужване на търговски дружества;
-Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;
- Изготвяне на договори;
-Регистрация, промяна, прекратяване на търговци и търговски дружества, учредяване на юридически лица с нестопанска цел;
-Консултации и представителство при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение:
- Обезщетение вследствие на трудова злополука

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

-Консултации на клиент, пострадал от престъпление или противоправни действия на физически лица или органи на държавната власт;

-Защита на клиента при образуване на досъдебно производство срещу него от разследващи органи – прокурор, следовател и разследващ полицай;

-Защита и представителство пред съда във връзка с мерките за неотклонение, взети от органите на досъдебното производство;

-Защита срещу незаконосъобразни действия на разследващите органи в хода на досъдебното производство;

-Съдействие при събиране на доказателства в полза на клиента от момента на образуването му до приключването му с обвинителен акт на прокурора;

-Процесуално представителство на пострадали от престъпления в наказателното производство в качеството им на частни обвинители или граждански ищци;

-Процесуално представителство и защита на клиента в триинстанционното съдебно производство;

-Съдействие и представителство пред органите на прокуратурата, МВР и Министерство на правосъдието във връзка с привеждане на присъдата в изпълнение;

-Представителство пред Администрацията на затворите и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при МП, във връзка с пълното спазване на законните права на клиента, каквито той има, съгласно Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража;

-Защита на обвинени по дела от частен характер /Дела от частен характер са дела за обида, клевета, лека телесна повреда, кражба, извършена от съпруг или от роднини/. В този случай не се извършва досъдебно производство.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
– Процесуално представителство пред държавни и общински органи;
-Обжалване на наказателни постановления на различни органи;
-Оспорване на административни актове по административен и съдебен ред;
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
София, жк.Гоце Делчев,бл.2Б, вх.В,ет.4, ап.36
Лице за контакт
Пламен Димитров
Телефон
0894 411074

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreview::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefprint::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127