Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Търговското право

Вливане и сливания на търговски дружества
Регистрация и прекратяване на търговско дружество
Данъчното законодателство
Облигационни отношения
Сделки с недвижими имоти и движими вещи
Банково и застрахователно право
Семейно и наследствено право - НОВО - брачен договор
Митническо право и режим
Осиновявания от български и чуждестранни граждани
Приватизация
Реституция
Концесии
Наказателно право
Наказателно-процесуално право
Осигурително право
В областта на медицината
В областта на транспорта - ПТП и оценки на МПС

ПРЕДЛАГАМЕ:

Работа с договори за абонаментно правно обслужване.

Организиране на семинари и кръгли маси.
Изработване на вътрешно-нормативни актове.
Консултации и изработване на подзаконови нормативни актове.
Счетоводство и Одит.
Оценки на движими и недвижими вещи.
Консултираме чрез писмено поставени въпроси и изразени по тях писмени становища.
Консултираме също чрез писмено поставени въпроси на и-мейл,както и в спешни случаи по телефона.


ЕКИП:

Работи като наема екип от адвокати специалисти.

Работи със счетоводители и експерти в областта на осигурителното право,вещното право,данъчното законодателство и други.

В екипа се включват и вещи лица специализирали в различни области за възлагане на експертизи.

гарантира:

коректно и качествено

обслужване,

своевременна информация и

дискретност.


e-mail:adwokat@abv.bg

Телефони: 0898 686494
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
1

Детайли

Адрес
София, ж.к."Младост-1",бл.43,вх.1,ет.1,ап.1
Лице за контакт
Адвокат Петър Атанасов
Телефон
0898686494

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreview::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefprint::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127