Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Дружеството се занимава задълбочено, както с наказателноправна, така и с гражданскоправната проблематика:
-изготвяне и депозиране на искови молби и други съдебни документи;
-пълно инстанционно движение на делото;
-регистриране и вписване на промени, относно дейноста на търговски дружества,преобразуване, продажба и изкупуване на дялове и акции, откриване и закриване на клонове и представителства;покупко-продажба на търговско предприятие,регистрация на особен залог;
-предоставяне на консултации, водене на преговори, сътрудничество при сключване на споразумения;
-обработка на юридическа документация;
Екипът на кантората е съставен от висококвалифицирани юристи,с дългогодишен опит и тясно специализирани в различните области на правото
Лице за контакт: Цветомир Панчев
Рейтинг
700 Гласове
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
София, гр. София 1000,ул. "Цар Шишман" №17, ет.2
Лице за контакт
Цветомир Панчев
Телефон
02/980 09 03; 0878-823-833

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreview::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefprint::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127