Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Адвокатска кантора „Юрикон” е създадена през 1994г. от адвокатите Витан Андреев и Христо Христов. Първоначално дейността на кантората обхваща правна консултация в областта на търговското право и новосъздаващите се към този момент търговски отношения с вътрешен и международен характер, както и процесуална защита по търговски и наказателни дела.
За кратко време периодът на утвърждаване преминава в период на разширяване на предметния обхват на оказваните правни услуги и клиентска сфера. Това довежда до привличане на адвокати с различна тематична квалификация, включително езикова, в качеството им на сътрудници в кантората.
Понастоящем екипът кантората предоставя компетентни консултации и извършва процесуално представителство във всички правни сфери, в това число: Гражданско право; Вещно право; Облигационно право; Семейно право; Наследствено право; Търговско право; Трудово право; Право на интелектуалната собственост; Административно право; Данъчно право; Конкурентно право; Информационно право; Наказателно право и др.
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
1

Детайли

Адрес
София, ул. “Проф. Никола Михайлов” 7, вх. Б, ап. 2, Адвокатска кантора „Юрикон”
Лице за контакт
адв. Витан Андреев
Телефон
02/ 980 14 10

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreview::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefprint::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127