Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

1. Търговско право:
- Регистрация и пререгистрация на търговски дружества;
- Промени, преобразуване, сливане, вливане, отделяне, разделяне на търговски дружества;
- Прекратяване на търговски дружества;
- Съдействие при сключване на търговски сделки, изготвяне на документи;
2. Вещно право:
– Правни консултации и подготовка на всички видове документи при покупко-продажба на недвижим имот;
3. Облигационно право:
- Подготовка на писмени договори;
- Преглед на документи и изготвяне на правни становища;
4. Трудово и осигурително право:
- Правни становища;
- Изготвяне и преглед на трудовоправни и осигурителни документи;
- Съдействие за реждане на възникнали трудови спорове;
5. Процесуално представителство и подготовка на искови молби и жалби;
6. Правно обслужване на физически и юридически лица на абонаментен принцип;
7. Представителство пред Патентно ведомство на Република България;
- Подготовка на документацията и представителство за регистриране на търговски марки в Патентно ведомство;
- Правно обслужване, консултации и участие в преговори за учредяваяне и прехвърляне на права върху обекти на индустриалната собственост, лицензионни договори, както и и изготвяне на документите във връзка с това;
Рейтинг
★★★★★★★★★½
289 Гласове
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
София, Гр. София, Кв. "Гео Милев", 1113, бул. Шипченски проход 18, Бизнес център "Галакси", ет. 2, Офис No. 9. Входът е откъм ул. Елисавета Багряна., Адвокат Харизанов
Лице за контакт
Харизанов
Телефон
+359 887 397 106
Уеб сайт

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreview::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefprint::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127