Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Софийски университет “Св.Климент Охридски”, Магистър по право Софийска адвокатска колегия.
Специализация “Права на интелектуалната и индустриалната
собственост” – УНСС, София.
Автор на публикации в специализирани правни списания и онлайн издания.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Евгения Ганчева е адвокат с практика, концентрирана в сферата на бизнес правото, интернет право, електронна търговия и закрила на интелектуалната собственост. Адвокатската практика и услуги включват широк кръг от клиенти, включително частни предприемачи, съдружия, малки и средни фирми и корпорации, организации с нестопанска цел, както и чужди граждани, с бизнес начинания на територията на България. Практиката включва консултиране по всички въпроси, свързани с функционирането на бизнеса в Интернет, включително създаване на общи условия, договори за електронна търговия, онлайн сделки, правила за защита на лични данни и интелектуална собственост.

Фокусът в адвокатската практика е превес на превантивното право. Превантивното право е процес на елиминиране или минимизиране на правния риск чрез предварителна оценка на възможните рискове и прилагане на ефективни превантивни мерки, включващи доброволно уреждане на спорове. Превантивното право е налице, когато правата са добре документирани, договорите са добре написани и е отправен поглед в бъдещето.
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Телефон
0888 233 024

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreview::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefprint::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127