Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Процесуално представителство и защита по наказателно, търговско, гражданска, данъчно и административно право.

ТЪРГОВСКО и ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО: консултиране при избар на правна форма на юридическото лице, подробно запознаване с нармативните изисквания, специфика и предвидената отговорност за конкретния тип юридическо лице, търговски дружества или сдружения с нестопанска цел, даващо възможност на се избере най- точно отговарящото на намеренията на клиента правна форма. За нас е важно Вие не просто да регистрирате „ фирма „, защото сте чули, че трябва да имате такава, а да сте пълно и точно запозтати какъв е смисъла, съдържанието, правата задълженията и съответно предвидената отговорност за това което правите.

изготвяне на пълен набор от документи за регистрация, преобразуване, вписване на промените

регистрация, пререгистрация, заявяване на новите обстоятелства в Агенция по вписване или съответния Съд

пълно правно и счетовотдно обслужване на дейността на клиента, абонаментно или инцидентно.

Изготвяне на правни становища, договори, анекси и споразумения

Процесуално представителство при съдебни процеси и защита пред арбитраж, извън съдебно уреждане на спорове


ГРАЖДАНСКО ПРАВО


консултации, изготвяне на правни становища, договори споразумения в сферите на семейно, наследствено, вещно и трудово право

* Подготовка и правна помощ при водене на преговори

* Осъществяване на контакт с други фирми (избрани по критерии на клиента), изготвяне на писма, предложения, оферти и изпращането им по Е-мейл, факс или поща
* Консултации по E-mail


Процесуално представителство при съдебни процеси и защита пред арбитраж, извън съдебно уреждане на спорове


Представителство по изпълнителни дела както на взискател така и на длъжник. Съдействие при налагане и вдигане на обезпечителни мерки

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

пълна правна помощ и съдействие от самото начало на наказателния процес, досъдебното производство, процесуално представителство в съдебна фаза .Защита в досъдебна и съдебна фаза на наказателен процес, мерки за неотклонение и процесуална принуда. Независимо да ли сте привлечен в качеството на обиняем или сте жертва на пресъпление ние обстойно и задълбочено анализиранеме доказателствения материал и съгласуваме линнията на защита или обвинения с Вас, давайки Ви възможност да получите професионална защита на гарантираните Ви права и интереси.

Конституиране като граждански ищец и частен обвинител

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Оспорване на данъчно – ревизионни актове, актове и наказателни постановления
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
1

Детайли

Адрес
София, бул." Акад. Иван Гешов " 102, Дянков&Дянкова
Лице за контакт
Деница Дянкова
Телефон
0893 490 515

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreview::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefprint::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127