Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

- Правни консултации по гражданскоправни въпроси.

- Изготвяне на книжа, договори, пълномощни, нотариални покани, молби, заявления, жалби.

- Процесуално представителство при воденето на гражданскоправни дела.

- Процесуално представителство по изпълнителни производства- образуване и водене на изпълнителни дела.ВЕЩНО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

- Правни консултации и процесуално представителство по вещноправни и облигационни казуси.

- Изготвяне на договори за продажба, замяна, дарение, ипотека, спогодба, нотариални актове, молби за приемане или отказ от наследство.

- Оказване на съдействие пред нотариус.ТЪРГОВСКО ПРАВО И ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО

- Абонаментно правно обслужване на търговски дружества.

- Учредяване и регистриране на търговци и търговски дружества, вписване на промени, продажба на търговско предприятие, прекратяване и ликвидация търговци и търговски дружества.СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

- Консултации по семейноправни и наследственоправни въпроси.

- Процесуално представителство по дела за развод, родителски права и издръжка.

- Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна.

- Правни консултации и съдействие при осиновяване.ТРУДОВО ПРАВО

- Правни консултации и процесуално представителство при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение.

- Обезщетения вследствие на претърпяна трудова злополука.АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

- Процесуално представителство пред държавни и общински органи.

-Обжалване на наказателни постановления на различни органи.

- Обжалване на административни актове.

-защита на правата на граждани и юридически лица спрямо посегателства от държавни органи и длъжностни лица.НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

- Оказване на правна помощ и защита при повдигане на обвинение за извършване на престъпление, както на досъдебно, така и в съдебното производство.

- Защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение, защита на свидетел, производства по комулация.

- Защита на пострадалия от престъпление физическо или юридическо лице- частен тъжител, частен обвинител, гражданки ищец.

- Споразумения за приключване на наказателни дела.АРБИТРАЖ

-Решаване на спорове пред арбитражен съд.МЕДИАЦИЯ

-Решаване на спорове чрез медиация.
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
София, бул. "Македония" № 40, ет. 5, ап. 17, АДВОКАТСКА КАНТОРА
Лице за контакт
Лилия Борисова
Телефон
0887-87-66-84 0895-05-32-04

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreview::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefprint::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127