Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Договорно право
Защита на конкуренцията
Данъчно облагане
Недвижими имоти и строителство
Банки и застраховане
Наказателно право
Процесуално представителство
Доверително управление на капитали
Дружествено право

Екипът на кантора "Костадинов и партньори" е специализиран в учредяването, преобразуването и прекратяването на всички видове търговски дружества, регламентирани в Търговския закон, както и на клонове на чуждестранни търговски дружества.

Основната ни цел е да подпомогнем клиента да избере най-подходящата правно-организационна форма за своя бизнес. Предлагаме пълно обслужване при регистрацията на едно търговско дружество – предварително консултиране, подготовка на необходимите документи, придвижване на документите в съда и всички необходими регистрации за едно ново дружество.

Особен интерес за нас представляват различните видове преобразуване на търговски дружества – промяна на правно-организационната форма, вливане, сливане, отделяне, разделяне на търговски дружества. В зависимост от конкретната ситуация нашият екип подбира, съвместно с клиента, най-доброто решение.
Рейтинг
6 Гласове
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
Пловдив, ул. Белград 2, ет.1, офис 101, Адвокатска кантора "Костадинов и партньори"
Телефон
тел/факс: 032 940 778

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreview::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefprint::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127