Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Кантората предлага:

- абонаментно правно обслужване на юридически лица и организации.
- пълно консултиране по поставени от клиента правни въпроси, както и изготвяне на писменни становища по поставените правни проблеми.
- изготвяне на договори, нотариални актове за собственост, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, нотариални покани, пълномощни, договори за строителство, за отстъпено право на строеж, всякакви книжа за нотариално вписване, и др.
-процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни дела по наследствени, облигационни, вещно-правни, трудови, бракоразводни, издръжки,оспорване и признаване на бащинство, по Закона за защита срещу домашно насилие и Закон за защита на детето; търговски дела - относно търговската несъстоятелност, дела за защита правата на съдружник по чл. 71 от ТЗ, искове между търговци, искови защити относно изпълнение на СМР, разваляне на сключените договори и др.
- съдействие по административни процедури по ЗУТ.
- представителство по административни и административно-наказателни дела.
-процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство.
-регистрация, преобразуване и прекратяване на фирми,кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел.

адвокат Мария Георгиева приема в определени дни от месеца и в кантората в гр.Русе, ул. "Борисова" №41, ет.2
адвокат Петър Николов приема и в кантората в гр. Асеновград, ул. "Изложение" №1, ет. 1, оф. 2
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
Пловдив, бул. "Руски" №22А, адвокат Мария Георгиева, адвокат Петър Николов
Лице за контакт
адв. М. Георгиева; адв. П. Николов
Телефон
0878790232; 0878110502

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreview::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefprint::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127