Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Квалифицирана юридическа помощ в следните области:

Гражданско право

Правни консултации по гражданско-правни въпроси
Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни дела
Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство
Абонаментно правно обслужване на търговски дружества
Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус
Изготвяне на договори

Облигационно право и събиране на вземания

Изготвяне на всякакви видове договори
Представителство при правни спорове
Прехвърляне на вземания и задължения, обезпечения
Събиране на вземания въз основа на съдебни и несъдебни основания
Процесуално представителство пред държавен съдебен изпълнител и пред частен съдебен изпълнител
Защита срещу съдебно изпълнение и др.

Наказателно право-процесуална защита в досъдебна и съдебна фаза;

Търговско и дружествено право

Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци

Сделки с търговски предприятия
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки
Консултации по банкови сделки
Данъчна и БУЛСТАТ регистрация
Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по ипотеки и особени залози;

Застрахователно право
Защита по застрахователни дела, при наличие на непозволено увреждане;
Правна помощ на пострадали от ПТП и съдействие за получаване на обезщетение в тяхна полза и в полза на техните наследници, изготвяне на споразумения.
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
ЯМБОЛ, Ж.ПАПАЗОВ 5, ЕТ.2, КАНТОРА 1, АДВ. ДОНИКА ПАНАЙОТОВА-ЦОНЕВА
Телефон
0888981587, 046/663229

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreview::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefprint::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127