Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Кантората предлага на своите клиенти бързо, професионално и коректно обслужване. Нашата дейност е свързана с абонаментно правно обслужване на търговски дружества, предоставяне на юридически консултации и услуги по гражданскоправни въпроси. Изготвяне на документи при сделки с недвижими имоти и движими вещи /покупко-продажба, замяна, дарение, наем и др./. Водене на преговори и съдействие пред нотариус. Изготвяне на договори, споразумения, протоколи, пълномощни, завещания, документации за издаване на разрешителни и лицензии и др. книжа. Регистрации и вписване на промени в обстоятелствата на фирми, подаване на ГФО в търговския регистър по електронен път и др. Учредяване на фондации и сдружения с нестопанска цел. Подготовка на документи за участие като изпълнител и подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки като възложител.
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
Бургас, к-с Славейков, бл.1 Б, вх.15, ет.1 ляв, адвокат Клара Парунова
Лице за контакт
Клара Парунова
Телефон
0888 33 53 58

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreview::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefprint::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127