Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Търговско право
Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции по всякакъв вид дела между търговци /фирми/;
- Абонаментно юридическо обслужване на търговци /фирми/ и юридически лица с нестопанска цел въз основа на договори за правна помощ;
- Регистрации на еднолични търговци, търговски дружества /СД, ООД, АД, КД, КДА/, кооперации, юридически лица с нестопанска цел, както и вписване на всички промени по фирмените дела;
- Консултации и посредничество при преговори;
- Правна подготовка на всички видове договори;
- Представителство на търговци /фирми/ пред държавни и административни органи за защита на техните права и интереси.

Гражданско право

Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции по:
- облигационни дела – искове за съществуването, развалянето и унищожаването на договори; искове, свързани с неизпълнението на договори; искове за присъждане на вземания; искове, свързани с непозволено увреждане и неоснователно обогатяване и т.н.
- вещни дела – искове, свързани със защитата и упражняването на правото на собственост върху недвижими имоти и движими вещи, защита на ограничени вещни права, владение и т.н.
- семейни дела – искове за разводи, издръжки, упражняване на родителски права, съдебни делби, след постановяване на решение за развод и др.
- наследствени дела - доброволни и съдебни делби на наследствено имущество;
- трудовоправни спорове - в рамките на обслужването на корпоративните ни клиенти – по искове за отмяна на дисциплинарни наказания, уволнения, заплащане на обезщетения и др.;
- изпълнителни дела – образуване на изпълнителни дела и защита срещу действия по изпълнение.

Подготовка на нотариални актове, договори за прехвърляне на МПС, пълномощни, договори за доброволни делби на имущество, трудови договори, заповеди, нотариални покани и всякакви други документи, нуждаещи се от нотариално удостоверяване.
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
Хасково, ул."Драгоман"14 етаж 2, Димитър Аврамов
Лице за контакт
адвокат Димитър Аврамов
Телефон
0888229736

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreview::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefprint::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127