Промени в Търговския закон отново натоварват бизнеса

  • Понед., 16 Януари 2017 00:00

През 2016 г. Парламентът сякаш тихомълком прие някои промени в Търговския закон, чиято цел беше да станат гаранция срещу кражбата на фирми. Тези промени предвиждат утежнени изисквания и по-големи разходи за бизнеса по оформянето на някои решения на общото събрание, вкл. за избор на управител, прехвърлянето на дружествени дялове и увеличаването на капитала. Според новата разпоредба на чл. 137, ал. 4, тези решения трябва да се вземат с нотариална заверка не само на подписите, но и на съдържанието на самото решение.

Анализът на Министерство на правосъдието показва, че най-често кражбите на фирми се извършват чрез фалшиви документи. Не става ясно обаче, как реално се крадат тези фирми и по какъв начин промените в Търговския закон ще възпрепятстват тези кражби. Юристи коментират, че и преди промените в ТЗ съществува изискване договорите за прехвърляне на дялове да се заверяват в нотариална процедура, чиято цена в най-добрия случай е около 40 лв.

При всички положения, в настоящия си вариант процедурата ще натовари допълнително бизнеса с такси и разноски. Димитър Танев, председател на Нотариалната камара в свое изказване твърди, че промените няма да бъдат тежест за търговците, защото таксата за заверка на съдържание ще бъде 5 лв. Не така обаче смятат неговите колеги по места, които вече събират такси, надхвърлящи десетократно добрите пожелания на Нотариалната камара. По информация от действащи адвокати, обявяваната към момента цена от нотариусите за заверка на въпросните протоколи варира между 53 и 60 лв. В някои случаи за прехвърляне на Дружеството и назначаването на новия собственик за управител е нужно да се заверят два протокола и един договор за прехвърляне на дялове, като по този начин търговците ще следва да заплащат суми от порядъка на 150 лв. за нотариални заверки.

Основният въпрос в случая обаче не е дали има смисъл от промените, нито дали те ще постигнат целта си,а по-скоро нямаше ли как това да стане с по-различни средства, изискващи по-малко щемпели? Защото, докато за Българските търговци проблемът да посетят нотариус е основно финансов, за много чужденци това изискване поставя и организационни бариери свързани с пътуване до България, тъй като в държавите им не съществуват подобни нотариални процедури и те няма как да бъдат изпълнени там.

Министерството на правосъдието представяше проекта като такъв, поискан от бизнеса, но се оказва че не е съвсем така, след като по време на заседанието на правната комисия Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България, представляващ КРИБ и Стопанската камара изразява позиция срещу промените. В резултат на това, в текстовете е вмъкната възможност съдружниците да заобиколят изискванията на Търговския закон като предвидят обикновена писмена форма за вземане на тези решения в дружествения си договор.

На практика обаче, тази възможност ще натовари с повече работа адвокатите, които подготвят заявяването на промените в Търговския регистър, тъй като за да впишат исканите от клиентите си промени, те трябва да подготвят не едно, а две заявления, които да подадат последователно. Това означава, че вместо да изчакват 3-4 дни за вписване на проментите по партидите на Дружествата си, търговците ще трябва да бъдат търпеливи минимум една седмица.

Адвокати коментират, че по този начин те ще трябва или да вдигнат цените на услугите си или да работят повече, за да могат спестят на клиентите си парите за нотариални заверки.

Естествено, въпросът с кражбите на фирми не следва да се оставя отворен, особено след като от прокуратурата заявяват, че разследванията по тези престъпления се водят изключително трудно поради факта, че липсват документите на престъпленията. По-подробен анализ на проблемите обаче показва, че едва ли нотариалните заверки и пазенето на документи в оригинал при нотариусите ще решат този проблем. Това е така, защото при тези престъпления най-често се използват подставени лица, т.е. налага се разследване, което не опира до набавянето на определен документ в оригинал, а до намирането и ангажирането на отговорността на определен човек. Това естествено е проблем, за който никой не обича да говори, тъй като той не може да бъде решен със законови промени.

При всички положения и след промените в закона се налага един безспорен факт: ако някой е решил да подправя документи или да ползва неистински или фалшиви такива, за да придобие определено дружество, той няма да се спре пред формалните изисквания на закона. Това можеше да стане по един начин преди промените и вероятно ще се случва по някакъв различен начин след тях.

Съвета на юристите към търговците за защита на фирмите им от посегателства е да ползват услугата SMS известяване, която се предлага от Търговския регистър. Тази услуга представлява SMS известяване за постипилите заявления за вписване по партидата на дружествата. Предвиденият вече в закона тридневен срок дава възможност, в случай че има някакъв опит за злоупотреба, да се реагира, като се поиска спиране на вписването. Според специалисти това е не само много проста и евтина процедура, но и ефективна и даваща достатъчно добра гаранция за сигурността на фирмата.

1 коментара

  1. А кой ще контролира нотариусите да не заверяват фалшиви протоколи?Могат да го направят умишлено или да бъдат заблудени.Ако при всички сделки и упълномощавания свързани с отчуждаване на права и имущество и т.н. се извъшва видео заснемане и последващо съхранение на записа ще се създаде по-голяма сигурност.Поне ще може точно да се установи лицата положили подписи пред Нотариуса и тяхното волеизявление.Това няма да оскъпи кой знае колко процедурите,а и ще принуди нотариусите да изпълняват съвестно предписаната процедура.Навсякъде вече ни снимат камери,само при нотариусите не.

Добавете коментар