Действащи адвокати поемат инициативата за съдебна реформа

  • Вторник, 18 Октомври 2016 11:24

На 15-и октомври в събота от 10:00 часа в залата на Съюза на юристите в България на ул. „Пиротска“ №7 се проведе чредителното събрание на Инициативен комитет за адвокатска реформа /ИКАР/. На събранието бяха приети програмните документи на комитета и бе избран Изпълнителен съвет измежду членовете му. Сред учредителите на комитета присъстваха председатели на адвокатски колегии, членове на адвокатски съвети, университетски преподаватели и общественици.

Адвокатите си поставиха за цел основна реформа на адвокатската професия в Република България. Поводът не е само Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата /ЗИД/, който в продължение на почти две години остава встрани от приоритетите на законодателната дейност на Народното събрание, но и цялостната пасивна позиция на органите на адвокатурата по повод проблемите на обществото, които адвокатите приемат и за свои. Пренебрежението към проблемите на професията, негативният образ на адвокатите пред обществото и пасивната, и непрозрачна дейност на ръководните органи на адвокатурата са мотивът учредителите да посветят своите усилия за промяна не само своята професия, но и съдебната система в България. Учредителите на ИКАР са убедени, че без добре работеща адвокатура няма работеща съдебна система.

На събранието бе приета краткосрочна стратегия за действията на комитета, като видно място в нея заема темата за електронното правосъдие. Не е тайна, че задръстената съдебна система и лошата организация на съдилищата се отразява крайно негативно върху адвокатската дейност, а това естествено рефлектира и върху техните клиенти.

 

Първите действия на ИКАР ще бъдат да се обобщят най-важните проблеми на българската адвокатура и да се предприемат действия за незабавно приемане на ЗИД, след прецизиране на някои от предложените текстове. През февруари 2017 г. предстоят избори за висши органи на адвокатурата и ИКАР ще насърчава и подкрепя личности с високи нравствени качества и добродетели, инициативност и добри управленски умения.

Основната цел на ИКАР е бързо и качествено реализиране на съдебната реформа.

0 коментара

Добавете коментар