Онлайн проверка на регистрирана марка и дизайн

  • Петък, 25 Юни 2010 14:22

Патентното ведомство на Република България пуска тестова онлайн версия на една от основните си услуги: получаването на актуална информация за публикуваните заявени и регистрирани по национален ред промишлени дизайни и марки.

Чрез сайта търговците и гражданите могат да получат също така и информация за заведените и приключили производства пред отдел "Спорове" на Патентно ведомство. Информацията се извлича от вътрешните бази данни на Патентно ведомство и се обновява в реално време.

След задаване на критериите за търсене, в резултатите може да бъдат видяни пълните библиографски данни за заявените и регистрирани промишлени дизайни и марки, както и данни за евентуално вписаните лицензионни договори и тежести (обезпечения и включване в маса на несъстоятелността) по отношение на промишлените дизайни.

Търсенето е възможно по различни критерии - наименование на марка или продукт, към коийто е приложен промишления дизайн, класификационен индекс на образен елемент класиран съобразно Локарнската спогодба за промишлени дизайни и Виенската спогодба за марки, име на заявител/притежател, клас на стоки/услуги съгласно Ницката класификация и т.н.

Достъп до информацията ще имат само регистрирани потребители. След изтичане на тримесечен период от официалното стартиране на услугата, тази нейна част ще премине в режим на платен достъп.

Сайтът се намира не уеб-адрес BPO On-line /сайтът се отваря само с Интернет Експлорър/

 

3 коментара

  1. sldjhfkasdhfkasd faskdhfkasdf asdkjfhksadf asdkjfhkdsf akdjsfhaksd fkdjshfadssldjhfkasdhfkasd faskdhfkasdf asdkjfhksadf asdkjfhkdsf akdjsfhaksd fkdjshfadssldjhfkasdhfkasd faskdhfkasdf asdkjfhksadf asdkjfhkdsf akdjsfhaksd fkdjshfadssldjhfkasdhfkasd faskdhfkasdf asdkjfhksadf asdkjfhkdsf akdjsfhaksd fkdjshfadssldjhfkasdhfkasd faskdhfkasdf asdkjfhksadf asdkjfhkdsf akdjsfhaksd fkdjshfadssldjhfkasdhfkasd faskdhfkasdf asdkjfhksadf asdkjfhkdsf akdjsfhaksd fkdjshfadssldjhfkasdhfkasd faskdhfkasdf asdkjfhksadf asdkjfhkdsf akdjsfhaksd fkdjshfadssldjhfkasdhfkasd faskdhfkasdf asdkjfhksadf asdkjfhkdsf akdjsfhaksd fkdjshfadssldjhfkasdhfkasd faskdhfkasdf asdkjfhksadf asdkjfhkdsf akdjsfhaksd fkdjshfadssldjhfkasdhfkasd faskdhfkasdf asdkjfhksadf asdkjfhkdsf akdjsfhaksd fkdjshfadssldjhfkasdhfkasd faskdhfkasdf asdkjfhksadf asdkjfhkdsf akdjsfhaksd fkdjshfadssldjhfkasdhfkasd faskdhfkasdf asdkjfhksadf asdkjfhkdsf akdjsfhaksd fkdjshfadssldjhfkasdhfkasd faskdhfkasdf asdkjfhksadf asdkjfhkdsf akdjsfhaksd fkdjshfadssldjhfkasdhfkasd faskdhfkasdf asdkjfhksadf asdkjfhkdsf akdjsfhaksd fkdjshfadssldjhfkasdhfkasd faskdhfkasdf asdkjfhksadf asdkjfhkdsf akdjsfhaksd fkdjshfadssldjhfkasdhfkasd faskdhfkasdf asdkjfhksadf asdkjfhkdsf akdjsfhaksd fkdjshfadssldjhfkasdhfkasd faskdhfkasdf asdkjfhksadf asdkjfhkdsf akdjsfhaksd fkdjshfadssldjhfkasdhfkasd faskdhfkasdf asdkjfhksadf asdkjfhkdsf akdjsfhaksd fkdjshfadssldjhfkasdhfkasd faskdhfkasdf asdkjfhksadf asdkjfhkdsf akdjsfhaksd fkdjshfadssldjhfkasdhfkasd faskdhfkasdf asdkjfhksadf asdkjfhkdsf akdjsfhaksd fkdjshfadssldjhfkasdhfkasd faskdhfkasdf asdkjfhksadf asdkjfhkdsf akdjsfhaksd fkdjshfads
  2. Адреса не работи
  3. Линка посочен под статията не работи. Поздрави.

Добавете коментар