Окончателно: 2 лв. за ООД

  • Петък, 16 Октомври 2009 13:06

Народното събрание окончателно прие промените в Търговския закон. С брой: 82, от 16.10.2009 г. се приема така дълго дискутираната промяна, определяща два лева капитал за регистрация на ООД/ЕООД. Очакванията са, че предприемачите и бизнесът ще се активизират вследствие тази промяна, но дали това ще стане факт е въпрос на време. Сумата от дяловете трябва да бъде равна на капитала, а стойността на всеки дял трябва да бъде кратна на 1.

ЗАКОН
за изменение на Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г. и бр. 12, 23, 32 и 47 от 2009 г.)


§ 1. В чл. 115, т. 4 изречения второ и трето се заличават.
§ 2. В чл. 117 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „5000“ се заменя с „2“, а думите „10 лева“ се заменят с „1 лев“.
2. В ал. 2 числото „10“ се заменя с „1“.
§ 3. В чл. 119, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се отменя.
2. В т. 4 думите „най-малко 35 на сто“ се заменят с „установения в закона минимум“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 2 октомври 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

Законопроекта и мотиви за изменението и допълнението можете да прочетете в прикачените файлове:

 Промяната е на страница 17

 

9 коментара

  1. Въпрос, каква точно е промяната в изискването за внасяне на капитала? Нещо не мога да разбера как трябва да се тълкува отмяната на член 119, ал. 1, точка 3?!?
  2. Иво, Чл. 119 е отменен, защото съгласно него "всеки съдружник да е изплатил поне 1/3 от дела си, но не по-малко от 10 лева". Това изискване става безпредметно след генералната промяна, а именно, че изискуемият капитал от 5000 лв. става 2 лв. Т.е. не може минимума за всички съдружници да е 2 лв. и в същото време да искат по 10 лв. най-малко на всеки един от съдружниците. А общата промяна е ясна: вече няма да взимаме заеми. За мен тази промяна е нещо добро и полезно. Има твърдения, че не се гарантирали правата на кредиторите и отговорността е никаква, но не съм съгласен: и преди си беше никаква. Аз ако ще ползвам някое ЕООД за бушон, ще усвоя стотици хиляди и тогава няма голямо значение дали гарантирам с 5000 или с 2 лв. За съжаление ощя няма практика по банковия въпрос. Има твърдение, че няма да се плаща на банките /сега плащаме по 20-30 лв. за да удостоверят, че имаме 5000 лв./, но няма практика, която да го доказва. на мен ми се вижда крайно тъпо да даваме пк 30 лв. на банка за да удостоверим пред Агенцията по вписвания, че имаме 2 лв. но защо не? Все пак открай време плащаме по 2 лв. на банките за да си платим 20 стотинки лихва на НОИ. То същото. Ако имаш още въпроси - питай. Иначе аз се опитвам да измъкна информация от извора /познавам една мацка, която работи в Търговския регистър/, но дали са им дадени указания - не знам.
  3. Е, да но се оказа, че капитала си изисква удостоверението и мъките. Освен размера на капитала и изискването да е изцяло внесен, нищо друго не се е променило.
  4. Удостоверение не се изисква. 200896234 ето едно дружество, което е регистрирано без удостоверение.
  5. imeila mi e katq_90_1990@abv.bg,iskam da pitam pri zavar6vane na pravo,kakvi profesii mogat da se uprajnqvat,blagodarq predvaritelno
  6. боже,толкова мн.членове и алинеи,хора по-силите ли е на обикновени момичета като мен?
  7. може ли на имеила да ми пратите и адреса на тази страница,за да мога да влизам и друг път?
  8. Това е най-доброто за бг предпиемач
  9. това бе една изключителна промяна която да го поддтикне младият предприемачески дъх и реално да ги охрабри младежите които няма как да имат и да разполагат със собствени свободни 5000 лева и да започнат работа в т.нар. нови бизнеси

Добавете коментар