Освободиха шефката на Агенцията по вписвания

  • Понед., 12 Октомври 2009 08:02
Със заповед на министъра на правосъдието от 8/10/2009 г. е освободена изпълнителната директорка на Агенцията по вписванията Даниела Митева. Заповедта е съгласувана с министър–председателя съгл. чл. 54, ал. 5 от Закона за администрацията. Освобождаването на изпълнителния директор на АВ е следствие на принципни различия с ръководството на Министерство на правосъдието както по отношение на организацията на работа, така и по отношение съблюдаването на финансовата дисциплина в Агенцията по вписвания.

0 коментара

Добавете коментар