Последни новини

Регламентират детската игра

  • Сряда, 15 Април 2009 10:03
       На 06 февруари 2009 г. в Държавен вестник бе обнародвана Наредба No. 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Същата влиза в сила на 07.05.2009 г. Стопаните на съществуващите площадки за игра са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 31 декември 2013 г., но до 31 декември 2009 г. те следва да одобрят план-график на дейностите, които планират да извършат за постигане на съответствие с изискванията на наредбата, която доста подробно урежда както експлоатацията на детските площадки, така и отговорността и изискванията във връзка с тях.
 

Прочетете още: Регламентират детската игра

Задължителни документи за жабката на автомобила

  • Четв., 05 Февруари 2009 16:28

 

          От 30.01.2009 г. е в сила новата Наредба № IЗ-41 от 12 януари 2009 за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерство на Вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд. Съгласно нейните разпоредби, когато при произшествието са причинени само материални щети, които не възпрепятстват движението на МПС на собствен ход, и между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те попълват своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП.

Прочетете още: Задължителни документи за жабката на автомобила

Влезе в сила новият закон за защита на конкуренцията

  • Сряда, 03 Дек. 2008 00:00
            На 02.12.2008 г. влезе в сила новият Закон за защита на конкуренцията, който бе публикуван в Държавен вестник, брой 102 от 28 ноември 2008г.  Законът предвижда съвсем различен подход по отношение на административнонаказателната отговорност по ЗЗК. Имуществените санкции няма да бъдат повече фиксирани с минимална и максимална граница, а занапред ще се определят като процентна стойност от оборота на предприятията.
Прикачени файлове:
Изтегли файла (ZZKonkurenciata.doc)Закон за защита на конкуренцията279 Kb

Прочетете още: Влезе в сила новият закон за защита на конкуренцията

Страница 7 от 7