Последни новини

Съдиите по вписванията със собствен виртуален клуб

  • Сряда, 29 Юли 2009 08:59
Въпросите, свързани с вписванията в имотните регистри от много време са наболял проблем за юристите. Това е резултат не само от многото и различни процедури, свързани с вписванията, но и от липсата на конкретно място, където да бъдат намирани практически насоки, свързани с процедурите и изискванията, които законът рамкира. От средата на м. юли, съдии по вписванията с нужната техническа грамотност хостват малък форум, където съдии и всякакви юристи, имащи отношение към имотните регистри могат да дискутират въпроси, свързани с вписванията, да споделят опит и да си дават взаимни насоки. Гражданите също са добре дошли на страницата.

Прочетете още: Съдиите по вписванията със собствен виртуален клуб

1 коментара

Брачен договор по нов Семеен кодекс

  • Четв., 09 Юли 2009 07:11
Новият Семеен кодекс вече присъства в окончателния си вариант в съответните раздели на всички големи правно-информационни системи. Основният и най-дискутиран момент в новия кодекс е брачният договор – институт, който до момента българското право не познаваше.

Прочетете още: Брачен договор по нов Семеен кодекс

10 коментара

Нов закон за етажната собственост

  • Четв., 30 Април 2009 12:21

От 1.05.2009 г. влиза в сила новият Закон за управление на етажната собственост, който замества досега действащия Правилник. В резултат на Закона, с приемането на бъдеща наредба уреждаща тези отношения, Общинската и районната администрация ще създадат и ще поддържат безплатен публичен регистър на сградите или отделните входове в режим на етажна собственост, които се намират на територията й.
   

Прочетете още: Нов закон за етажната собственост

176 коментара

Регламентират детската игра

  • Сряда, 15 Април 2009 10:03
       На 06 февруари 2009 г. в Държавен вестник бе обнародвана Наредба No. 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Същата влиза в сила на 07.05.2009 г. Стопаните на съществуващите площадки за игра са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 31 декември 2013 г., но до 31 декември 2009 г. те следва да одобрят план-график на дейностите, които планират да извършат за постигане на съответствие с изискванията на наредбата, която доста подробно урежда както експлоатацията на детските площадки, така и отговорността и изискванията във връзка с тях.
 

Прочетете още: Регламентират детската игра

1 коментара

Задължителни документи за жабката на автомобила

  • Четв., 05 Февруари 2009 16:28

 

          От 30.01.2009 г. е в сила новата Наредба № IЗ-41 от 12 януари 2009 за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерство на Вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд. Съгласно нейните разпоредби, когато при произшествието са причинени само материални щети, които не възпрепятстват движението на МПС на собствен ход, и между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те попълват своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП.

Прочетете още: Задължителни документи за жабката на автомобила

3 коментара

продължава>

Страница 6 от 7