Последни новини

Плевнелиев наложи вето върху промените в Закона за специалните разузнавателни средства

  • Петък, 26 Юли 2013 11:54

С указ № 153 президентът върна за ново обсъждане Закона за специалните разузнавателни средства и с това свое действие затвърди позицията си относно необходимостта от засилен контрол върху прилагането на СРС-та. Според Плевнелиев прекомерната употреба на разузнавателни средства трябва да бъде ограничена. Държавният глава е на мнение, че някои промени в цитирания закон са противоконституционни и с тях се нарушава принципа за разделение на властите.

Критиката на президента е отправена спрямо текстовете на § 24 (относно чл. 34е ал. 1 т. 1 и т. 3, ал. 4, т. 1 и т. 3) и § 26 (чл. 34з) от приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за СРС. С новия чл. 34е от ЗСРС Националното бюро за контрол на СРС получава правомощие да изисква информация от органите, които разрешават, използват и прилагат СРС и да им дава задължителни указания, свързани с подобряване режима на използване и прилагане на СРС. Според президента чрез новопридобитите от Бюрото права, то има възможността да се намесва в работата на органите на досъдебното производство и на съда, което е недопустимо. Плевнелиев напомня, че независимостта на съдебната власт е гарантирана от Конституцията и въвеждането на извънсъдебен орган, който да влияе върху формирането на вътрешните убеждения на магистратите може сериозно да затрудни нормалното функциониране на тези органи. В мотивите на ветото държавният глава отбелязва, че е наложително споменатите разпоредби да бъдат преосмислени по начин, който да не противоречи на основния закон на държавата.

Изхождайки от гореспоменатите мотиви, президентът смята, че е неприемливо да се даде достъп на Бюрото до всички документи във връзка с използването и прилагането на специални разузнавателни средства, както и до всяко помещение, в което се съхраняват такива документи. Според Плевнелиев упражняването на подобни правомощия може да застраши неприкосновеността на следствената тайна.

В мотивите си Плевнелиев се позовава на Конституцията, според която контролът върху дейността на магистратите и техните актове се осъществява от Висшия съдебен съвет и Инспектората към него. Президентът отбелязва, че законодателят не може да изземва и/или създава функции, предоставени по конституционен ред на друг орган. Президентът поставя акцент върху факта, че разпоредбите на чл. 34е, ал. 4, т. 1 и т. 3 се намират в несъответствие с основополагащия принцип, установен в чл. 117, ал. 2 на Конституцията : „Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.”

Държавният глава отхвърля и законодателната промяна, която регламентира парламентарния контрол от народните представители върху прилагането на СРС. Плевнелиев смята, че подобен контрол е недопустим и нарушава принципа на разделение на властите, както и създава опасност за незачитане на независимостта на съдебната власт.

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Указ No. 153 - 11 Юли 2013.doc)Указ № 153 от 11 юли 201347 Kb

Посланикът на Холандия в България: "Леко съм разочарован от напредъка в съдебната система"

  • Сряда, 24 Юли 2013 13:15

Карел ван Кестерен, посланикът на Холандия в България, в интервю за БНР заяви, че е огорчен от събитията в съдебната система и борбата с корупцията. В последните няколко месеца България е загубила холандското доверие и неговото възвръщане няма да е лесно.
"Леко съм разочарован от напредъка в съдебната система и борбата с корупцията. Също ЕК ни каза тази седмица, че прогресът не е такъв, какъвто трябваше да бъде – това е леко разочароващо за мен"
, заяви Карел ван Кестерен.

По най-дискутираната тема – избирането на Делян Пеевски на поста шеф на ДАНС – посланикът на Холандия коментира по следния начин:
"Това не се случи, но въпреки това се чувствам малко неудобно, защото не е дадено обяснение защо беше назначен Пеевски, не знаем кой стои зад това… Виждам как гражданското общество се изправя и подкрепя европейските ценности като отвореност, прозрачност, да няма задкулисие, да няма корупция. Това е много положителен знак и мисля, че това може да се продължи, за да се подобри ситуацията в страната"
.

Холандският посланник се обяви трърдо за гражданските протести и заяви, че е съгласен с позицията на посланиците на Германия и Франция у нас, която бе широко тиражирана, както от медиите, така и от управляващите.
"Трябва да се вземат предвид исканията на протестиращите сериозно, трябва да има сериозни ангажименти към исканията"
, каза Карел ван Кестерен, който отбеляза сходството между исканията на протестиращите и препоръките в механизма за сътрудничество и проверка.

По темата за присъединяването на България към Шенгенското пространство, дипломатът е съгласен с техническата готовност на България, но проблемът е в отсъствието на видим напредък във връзка с механизма за сътрудничество и борбата с корупцията.
"Тогава не можем да се съгласим, че България напълно отговаря на системата и може да я приложи – не е напълно готова. Първо трябва да има доверие. Събитията от последните седмици за мен не увеличават нивото на доверие. Мисля, че толкова бързо няма да може да се възстанови доверието. Това е личното ми мнение",
добави още Карел ван Кестерен.

 

Омбудсманът призова НС към отмяна на привилегиите на банките

  • Неделя, 21 Юли 2013 17:55

В интервю за „Дарик” националният омбудсман Константин Пенчев изрази загрижеността си относно факта, че парламентът не предприема мерки за промяна на създадения привилегирован режим за събиране на парични вземания в полза на банките. Омбудсманът подчерта, че промяната е необходима и възможна, въпреки че разпоредбите, регламентиращи привилегированото издаване на заповед за изпълнение, не са противоконституционни. В подкрепа на своето твърдение Константин Пенчев припомни, че Съдът на Европейския съюз е обявил за противоевропейски идентичните привилегии на испанските банки. Омбудсманът е на мнение, че решението на Съда в Люксембург е задължително и за България в качеството й на пълноправен член на Европейския съюз.

Константин Пенчев не за първи път отстоява в медийното пространство позицията, че интересите на българите със заеми трябва да бъдат по-сериозно защитени. Пред „Дарик” той посочва, че е крайно наложително да се постави законова рамка на произвола на банките и че идеите на определени народни представители в тази насока трябва да бъдат реализирани. Както е известно, с Решение № 12 от 02.10.2012 г. Конституционният съд отхвърли искането на омбудсмана за установяване на противоконституционност на чл. 417, т. 2 от Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г., последно изм., ДВ, бр. 49 от 2012 г.). В отправеното искане до КС, Константин Пенчев критикува възможността, посочена в чл. 417, т. 2 ГПК, заявителят да поиска издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на държавните учреждения, общините и банките. Според омбудсмана с посочената разпоредба се поставят в по-благоприятно положение само определени кредитори – държавни учреждения, общини и банки, а в мотивите към внесения проект на ГПК не са обосновани причини за съществуването на подобен привилегирован режим за събиране на парични вземания. Константин Пенчев е на мнение, че банките трябва да бъдат по-социално отговорни, тъй като голям брой разорени българи прибягват до крайности в отчаянието си от сблъсъка с банковите институции, водещ до обедняване и фалит. Омбудсманът смята, че е нужно да се постигне компромис и банките да намерят по-разумен начин за събиране на вземанията си, да се потърсят по-гъвкави и справедливи механизми.

Националният омбудсман коментира и идеята на вицепремиера Даниела Бобева за въвеждането на извънсъдебен орган за решаване на спорове между банки и клиенти. Според Константин Пенчев подобен орган ще представлява своебразен арбитраж, различен от съда. Пенчев не е съгласен с мнението на Даниела Бобева, че не е необходимо въвеждане на институцията на т. нар. финансов омбудсман. Бившият председател на ВАС смята, че споменатата институция може да бъде успешен посредник между банки и кредитополучатели, а функциите й ще бъдат диференцирани от тези на съществуващия вече обществен защитник.

В заключение омбудсманът отбелязва, че самият той няма никакви правомощия по отношение на банките, тъй като те са частни търговски дружества. Въпреки това, възползвайки се от правомощията си, той сезира КС, макар и безуспешно, а в резултат бива критикуван от банковите институции. Пенчев посочва, че голям брой кредитополучатели се обръщат към него с молба за помощ и това го е мотивирало да канализира усилията си в посока към разрешаване на проблема между банките и техните длъжници.

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (РЕШЕНИЕ № 12 - 2 Октомври 2012.doc)Решение № 12 от 2 октомври 2012133 Kb

Онлайн проверка на регистрирана марка и дизайн

  • Петък, 25 Юни 2010 14:22

Патентното ведомство на Република България пуска тестова онлайн версия на една от основните си услуги: получаването на актуална информация за публикуваните заявени и регистрирани по национален ред промишлени дизайни и марки.

Чрез сайта търговците и гражданите могат да получат също така и информация за заведените и приключили производства пред отдел "Спорове" на Патентно ведомство. Информацията се извлича от вътрешните бази данни на Патентно ведомство и се обновява в реално време.

Прочетете още: Онлайн проверка на регистрирана марка и дизайн

Масови глоби за паркиране в зелена площ

  • Четв., 15 Април 2010 07:58
Наложените глоби за паркиране в зелената площ на гр. София се увеличават постоянно с настъпване на топлите дни. До преди месеци, най - много нарушения се констатираха от инспекторите до локалните платна на булевардите "България" и "Цариградско шосе", както и по бул. "Тодор Александров". От началото на месеца, инспекциите продължават и във вътрешността на кварталите.
Глоби се налагат дори автомобилът да е спрял само с едната гума в зелена площ. Съгласно наредбата за организация на движението и наредбата за опазване на зелената система първоначално се съставя констативен протокол, който се поставя на предното стъкло на автомобила, както и заснемането му в констатираното положение. Ако водачът не се яви за налагане на глоба в определения в протокола срок, от инспектората правят запитване до КАТ за собственика на автомобила и след това се съставя Акт по закона за административните нарушения, обясниха от инспектората.

Следва гражданите да имат предвид, че зелената площ не винаги е в зелен цвят. Зелената площ може да представлява площадка, на нея може да има мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, обслужващи друга зелена площ, може да има преместавеми обекти или открити обекти за спортни или културни дейности.

Зачестилите случаи на налагане на наказания за паркиране в зелена площ се възприемат от гражданите като отчаян опит на общинарите да компенсират дупката в бюджета, която се отвори заедно с множестото дупки по улиците през изминалата зима. Гражданското недоволство срещу дупките наложи на общинарите действия с цел незабавното им запълване, което естествено струва пари. Глобените граждани си обясняват раздвижването на инспекторите именно с тази цел.
Обжалването на наложените наказания - глоби става съгласно Закона за административните нарушения и наказания.

продължава>

Страница 4 от 7