Последни новини

По-тежки санкции за насилие върху жени

 • Четв., 15 Август 2013 17:57

Италианското правителство одобри 12 мерки за по-тежки санкции за насилие върху жени. До тази мярка се стига след отрицателните статистики в страната и негативния доклад на ООН. За първите шест месеца на 2013 в Италия са били убити 81 жени, като в 75% от случаите извършителят е член на семейството или партньор на жертвата. През 2012 г. убитите жени са 124. В доклад за насилието над жени в Италия от 2012 г. ООН посочва, че над 90% от жените, станали жертва на изнасилване или посегателство, не са подали жалба.

Предложенията:

 • Жена, съобщила за нападение, няма да може да оттегли жалбата си. Подобна ситуация е повсеместна в резултат на сплашване.
 • Жени-жертви на насилие ще бъдат информирани за развитието по случая им - при изтичане на присъдата на нападателя, кога ще бъде освободен от ареста.
 • По-тежки наказания при утежняващи обстоятелства
 • По-тежко ще е и наказанието при насилие върху бременни жени или ако извършителят е съпруг, бивш съпруг или интимен приятел.
 • В случай, че жертвата на насилие е пребиваваща имигрантка, тя ще получава разрешително за престой по хуманитарни причини.
 • Делата за насилие срещу жени ще получат приоритет в пословично бавното италианско правосъдие.
 • На жертвите ще се осигурява служебен защитник - независимо от доходите им.

 

0 коментара

ВСС образува дисциплинарно производство срещу Камен Ситнилски

 • Петък, 26 Юли 2013 16:43

Висшият съдебен съвет (ВСС) образува дисциплинарно производство срещу члена на съвета Камен Ситнилски. Причината  за това са записаните разговори, в които се дискутират изборите за членове на ВСС от прокурорската квота. Членовете на съвета днес подкрепиха това предложение с 19 гласа „за“ и 4 „въздържал се“. Предложението за образуване на дисциплинарното производство е внесено от: Димитър Узунов, Каролина Неделчева, Даниела Костова, Галя  Георгиева и Ясен Тодоров. В дисциплинарния състав по самото производство са участвали: Галя Георгиева, Магдалена Лазарова и Васил Петров.

Веднага след изслушването си Камен Ситнилски предложи за пореден път провеждането на анкета сред прокурорите. Таня Маринова, председател на Съюза на съдиите, подкрепи предложението на прокурор Ситнилски. Ясен Тодоров, член на ВСС от квотата на парламента, е на обратното противоположното мнение:
„Анонимни анкети мисля, че не биха свършили никаква работа. Има си предвидени в АПК способи за събиране на доказателства и мисля, че съставите ще се придържат към АПК. Анонимна анкета, ако решите и са съгласни прокурорите, можете да организирате вие.  Но за дисциплинарния състав това вече е несериозно. Там си има конкретни способи за събиране на доказателства и анонимна анкета не предвиден способ“ сподели Тодоров.

Етичната комисия внесе и предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу Емил Христов, апелативния прокурор на Бургас, и Иван Ванчев, окръжния прокурор на Хасково. Камен Ситнилски и Румен Баев са присъствали в заседателната зала, но не са участвали нито в дебатите, нито в гласуването. Резултатът от гласуването е 22 гласа „за“ и 1 „въздържал се“. Предложението срещу Емил Христов е внесено от: Юлиана Колева, Галина Карагьозова и Михаил Кожарев, а предложението срещу Иван Ванчев от: Даниела Костова, Светла Петкова и Юлия Ковачева.

Членовете на ВСС и днес са дискутирали основателността за образуване на дисциплинарни производства по анонимен сигнал. Като аргумент за внасяне на предложенията бил и образуваното - срещу Николай Кокинов - производство – той бе уволнен именно след скандала в Банкя.

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Стенографски протокол.doc)Протокол № 32 ВСС - 26 юли 201393 Kb

0 коментара

Въпреки резервите си, Президентът издаде указ за обнародване промените в ЗУТ

 • Петък, 26 Юли 2013 15:22

С указ президентът Росен Плевнелиев пусна за обнародване Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приет на 18 юли 2013 година. С промените се прави опит за ефективно разделение на функциите между министъра на регионалното развитие и министъра на инвестиционното проектиране.

Според държавния глава обаче създаването на Министерство на инвестиционното проектиране и преобразуването на Министерство на регионалното развитие и благоустройството е довело до спиране за повече от месец и половина на издаването на строителни разрешения, включително за важни стратегически обекти, каквато е, например, магистрала „Струма“ Лот 2 и други. През този период нито едно от правомощията на несъществуващия вече министър на регионалното развитие и благоустройството, предвидени в Закона за устройството на територията, не са могли да бъдат изпълнявани, посочва президентът. Това е създало риск от загуба на европейски средства в големи размери и пропускане на активния строителен сезон.

Като съзнава необходимостта от преодоляване на правния вакуум и с цел да бъде продължено изграждането на важните национални обекти, които осигуряват хиляди работни места, президентът Росен Плевнелиев издаде указ за обнародване на закона, въпреки сериозните резерви, които има по отношение на някои негови текстове.

Създаването на новото Министерство на инвестиционното проектиране беше мотивирано с облекчаване на инвестиционния процес, ускоряване на усвояването на средствата от Европейския съюз и привличането на външни инвестиции. Изрично беше подчертано, че на него ще бъдат възложени координиращи функции, без да се изземат правомощия на други органи по устройство на територията.

Държавният глава счита, че с настоящите изменения не се постигат целите, посочени като мотиви за създаване на министерството, напротив - изземат се правомощия и се затруднява определянето на компетентните органи. Дублират се структури с почти еднакви задъления и отговорности - и двамата министри ще одобряват подробни устройствени планове и проекти и ще издават разрешителни за строеж за национални обекти.  

Обществото и бизнесът не получиха от отговорните институции отговор на въпроса как с механичното разделяне на правомощията между двете министерства и изземането на правомощия на местните власти ще бъде ускорен инвестиционният процес, смята президентът. Според него създаването на допълнителна нова държавна институция увеличава, а не намалява бюрокрацията и усложнява, вместо да опростява административния и регулаторен процес.

С приетия закон се засягат и правомощия на общините. Те няма да могат да одобряват изграждането на обекти с индикативна стойност над десет милиона лева, финансирани от фондове на Европейския съюз или от държавния бюджет. Тези обекти са в областта на ВиК сектора, третирането на битови отпадъци, защитни съоръжения, първостепенна улична мрежа I и II клас. Органите на местната власт се лишават от възможността сами да определят политиката по устройство на територията си. И, не на последно място, отнемането на правомощията засяга принципа за децентрализация на държавната власт, прогласен в чл.2, ал. 1 от Конституцията на страната ни.  

Отделно от това, президентът е на мнение, че възприетият законодателен подход за разграничаване на правомощията между министъра на инвестиционното проектиране и местните власти ще доведе до изключителни трудности при определяне на това кой е компетентен да одобри изграждането на посочените обекти. Това създава не само риск да се усложни и забави инвестиционният процес в страната, но и рискове от заобикаляне на закона или постановяване на нищожни актове.

Макар новоприетият Правилник за организацията и дейността на Народното събрание да предвижда вносителят да дава становище по очакваните последици от прилагането на законопроекта, включително и финансови, това не се е случило, посочва още президентът Росен Плевнелиев. Гражданите и бизнесът не са получили уверение, че създаването на допълнителен бюрократичен апарат – нова специализирана и обща администрация, която тепърва ще се изгражда като структура и капацитет, ще ги облекчи в сложния инвестиционен процес.

Президентът е на мнение, че с тези промени ще се забави, вместо да се ускори строителството и усвояването на средствата от европейските фондове в най-решителния за България момент.

Държавният глава обнародва закона, въпреки очевидните му недостатъци, тъй като отговорността за целесъобразността на решението колко и какви министерства да има Конституцията на Република България възлага на министър-председателя и на управляващото мнозинство, а президентът не участва при определяне на структурата на Министерски съвет.

1 коментара

Плевнелиев наложи вето върху промените в Закона за специалните разузнавателни средства

 • Петък, 26 Юли 2013 11:54

С указ № 153 президентът върна за ново обсъждане Закона за специалните разузнавателни средства и с това свое действие затвърди позицията си относно необходимостта от засилен контрол върху прилагането на СРС-та. Според Плевнелиев прекомерната употреба на разузнавателни средства трябва да бъде ограничена. Държавният глава е на мнение, че някои промени в цитирания закон са противоконституционни и с тях се нарушава принципа за разделение на властите.

Критиката на президента е отправена спрямо текстовете на § 24 (относно чл. 34е ал. 1 т. 1 и т. 3, ал. 4, т. 1 и т. 3) и § 26 (чл. 34з) от приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за СРС. С новия чл. 34е от ЗСРС Националното бюро за контрол на СРС получава правомощие да изисква информация от органите, които разрешават, използват и прилагат СРС и да им дава задължителни указания, свързани с подобряване режима на използване и прилагане на СРС. Според президента чрез новопридобитите от Бюрото права, то има възможността да се намесва в работата на органите на досъдебното производство и на съда, което е недопустимо. Плевнелиев напомня, че независимостта на съдебната власт е гарантирана от Конституцията и въвеждането на извънсъдебен орган, който да влияе върху формирането на вътрешните убеждения на магистратите може сериозно да затрудни нормалното функциониране на тези органи. В мотивите на ветото държавният глава отбелязва, че е наложително споменатите разпоредби да бъдат преосмислени по начин, който да не противоречи на основния закон на държавата.

Изхождайки от гореспоменатите мотиви, президентът смята, че е неприемливо да се даде достъп на Бюрото до всички документи във връзка с използването и прилагането на специални разузнавателни средства, както и до всяко помещение, в което се съхраняват такива документи. Според Плевнелиев упражняването на подобни правомощия може да застраши неприкосновеността на следствената тайна.

В мотивите си Плевнелиев се позовава на Конституцията, според която контролът върху дейността на магистратите и техните актове се осъществява от Висшия съдебен съвет и Инспектората към него. Президентът отбелязва, че законодателят не може да изземва и/или създава функции, предоставени по конституционен ред на друг орган. Президентът поставя акцент върху факта, че разпоредбите на чл. 34е, ал. 4, т. 1 и т. 3 се намират в несъответствие с основополагащия принцип, установен в чл. 117, ал. 2 на Конституцията : „Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.”

Държавният глава отхвърля и законодателната промяна, която регламентира парламентарния контрол от народните представители върху прилагането на СРС. Плевнелиев смята, че подобен контрол е недопустим и нарушава принципа на разделение на властите, както и създава опасност за незачитане на независимостта на съдебната власт.

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Указ No. 153 - 11 Юли 2013.doc)Указ № 153 от 11 юли 201347 Kb

0 коментара

продължава>

Страница 3 от 7