Последни новини

Отворено писмо на Инициативния комитет за адвокатска реформа

  • Вторник, 23 Май 2017 08:39
О Т В О Р Е Н О   П И С М О
Преди повече от година, в обръщението си по повод 135- годишнината от създаването на Върховния касационен съд, неговият председател Лозан Панов произнесе при откриването на тържествения пленум паметна реч, с която каза „Стига вече толкова!”. Когато такива думи прозвучат от толкова висока позиция, неминуемо предизвикват вълна от подкрепа, включително и от 227 адвокати, които подкрепиха съдия Панов с подписка. Днес обаче, унизителното състояние на съдебната система, тежката липса на доверие и пълното завоалиране от компетентните институции на истинските проблеми на правораздаването продължават да съществуват и да генерират скандал след скандал.
Днес, когато председателят на Върховния касационен съд заяви, че не го е страх за живота му, а го е страх по-скоро от бездушието на обществото, което гледа и не реагира, ние, българските адвокати от ИКАР, не можем да останем безмълвни и искаме категорично и с пълна увереност да заявим подкрепа към позицията на съдия Лозан Панов и да застанем до него в битката за правото.
Адвокатът е призван по Конституция да защитава правата и законните интереси на гражданите. Напълно неприемливо е българската адвокатура да е мълчалив свидетел на случващото се безпрецедентно потъпкване на принципите на правовата държава и върховенство на правото от висши магистрати. В свое становище членът на ВСС съдия Калин Калпакчиев напълно уместно се позовава на общоприетите етични стандарти за съдиите на държавите членки на ООН (Бангалорски принципи), които са приложими и за представителите на другите магистратски професии в съдебната власт. Според тези принципи „всеки магистрат е длъжен да гарантира, че поведението му е безупречно в очите на разумния наблюдател и способства за убеждението на хората в моралния интегритет на съдебната власт”. Според утвърдените международни стандарти „магистратът е длъжен не само да остава незасегнат от неподходящи връзки с изпълнителната власт, законодателната власт, икономическите среди и от влияние от тяхна страна, но и да създава у разумния наблюдател чувство за сигурност, че наистина не е засегнат от подобни непрозрачни зависимости”. (вж. Калпакчиев, К., Стандарти при извършване на проверки за почтеност на магистратите, https://kalinkalpakchiev.wordpress.com/2017/05/12/)
В условията на добилия популярност като „ЦУМгейт” обществен дебат и липсата на адекватна институционална реакция ние, адвокатите от ИКАР, заявяваме, че върховенството на правото е основен принцип, който следва да се прилага и отнася към всяка ситуация и всяко лице, независимо от неговата позиция. Отказът от провеждане на разследване по случая от Висшия орган на съдебната власт – ВСС и персоналните атаки към Председателя на ВКС показват по недвусмислен начин, че истината и справедливостта са умишлено поставени в състояние на будна кома. Когато правото е натикано в ъгъла, а сюжети с агнешки главички в стил „Дон Корлеоне“ се разиграват пред вратите на Висшия съдебен съвет – нещо, отново оставено без каквато и да е институционална реакция, българските адвокати не можем просто да наблюдаваме.
Ето защо ИКАР заявява пълна подкрепа и се присъединява към исканията на съдия Калин Калпакчиев, отправени към членовете на прокурорската колегия на ВСС и Министъра на правосъдието, да реализират правомощията си по чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173 от Закона за съдебната власт и чл. 129, ал. 3, т. 5 Конституцията на Република България.
Ние, адвокатите от Инициативния комитет за адвокатска реформа, заставаме недвусмислено и категорично на страната на правото в подкрепа на достойните действия на магистратите Лозан Панов, Калин Калпакчиев, Галина Карагьозова, Соня Найденова, Камен Иванов, Юлия Ковачева и всички други, дръзнали да изрекат на глас истинските тежки проблеми на българската съдебна система и да провокират дебат по тях. Призоваваме Висшия адвокатски съвет и всички Адвокатски колегии в страната да сторят същото. Българската адвокатура не може повече да си позволи да бъде мълчалив наблюдател на събитията и е време да заеме отново по достоен начин отреденото и по Конституция място!
Tandem bona causa triumphat!
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА АДВОКАТСКА РЕФОРМА

0 коментара

Решение на КЗК по въпроса има ли картел на пазара на горивата

  • Събота, 01 Април 2017 14:38

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТАР Е Ш Е Н И Е

№ 318

гр. София, 28.03.2017 г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Юлия Ненкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Кюмюрджиев

ЧЛЕНОВЕ:
Анна Янева
Георгица Стоянова
Красимир Витанов
Красимир Зафиров
Пламен Киров


при секретар-протоколист Теодора Йорданова, разгледа в закрито заседание на 28.03.2017 г. преписка № КЗК/98/2016 г., с наблюдаващ проучването член на Комисията г-жа Георгица Стоянова.

Пълен текст на решението:

 

Прочетете още: Решение на КЗК по въпроса има ли картел на пазара на горивата

0 коментара

Как работи прокуратурата?

  • Четв., 02 Февруари 2017 10:54

 

"Има документ, един от положените подписи в този документ е подправен, но няма данни за престъпление."

Това най-общо е есенцията, която може да се извлече от постановление от 13.01.2017 година на Софийска районна прокуратура по един от многото сигнали на граждани.

Копие от въпросното прокурорско постановление  е качен за дискусия тази сутрин в една от най-големите адвокатски групи във Facebook. Над 10 адвоката изявяват становище, че изводите на прокурора са абсолютен нонсенс.

Случаят е с жена-пенсионер, която през 2016 г. получава сметка за телефон в размер на над 2037,28 лв. от оператор, с който тя няма договор и чийто услуги не ползва. Жената отива в офис на GSM-оператора и получава копие от „договора си”, в който е положен подпис, който е явно различен от нейния. Става ясно, че с договора, мобилният оператор е предоставил на измамниците и мобилни устройства.

Служителите на оператора Теленор проявяват разбиране към случая, но обясняват на жената, че единственият начин да премахнат задължението й, е чрез сигнал в прокуратурата. Тя започва да изпълнява едно по едно указанията на оператора и завежда преписка в СРП. В рамките на производството се изготвя и графологична експертиза, чието становище е, че положеният подпис върху договора за мобилни услуги не е нейн.

Приемайки, че проблемът върви към приключване, пострадалата отива в Софийска районна прокуратура, за да входира молба за удостоверение, което ще може да й послужи пред мобилния оператор за премахване на задължението й. Вместо това, тя получава отказ от образуване на досъдебно производство.

Юристи коментират, че подобни случаи не са единични.  Става въпрос за много прости и стандарни казуси, при които причината за отказ от правосъдие не би могла да бъде търсена в нечия некомпетентност. Причината за такива действия на прокуратурата би могла да бъде нейната свръхнатовареност или вътрешното убеждение на прокурора, че в случая няма пресъпление. Не така обаче казва чл. 309 НК.

Въпросът „Какво става в прокуратурата” остава на дневен ред и то не само в контекста на кадровите промени и съдебната реформа. LawsBG ще информира читателите си за развитието на случая.

Първа страница (кликнете на снимката):

_______________________________

Втора страница (кликнете на снимката):

 

 


Ето някои от коментарите на изразилите становище адвокати по случая:

"E как? Хем тя не е подписвала и се доказва от експертиза, хем няма данни... някакъв нонсенс е това."

"Глупост велика."

"Жалете. 1000% ще го отменят."

"Явно документните престъпления и измамата вече не са престъпления."

"Жената не е пострадала от престъплението! Пострадал е документа и той има право на жалба."

"Обжалвайте отказа от образуване, тъй като направеното заключение за липса на данни за извършено престъпление не е в причинно-следствена логична връзка със заключението на експертизата. И да видим какво ще стане."

"Обикновено съдът ги отменя, но въпросът е, защо трябва да се стигне до там."

"Колега, нямам време да чета другите постове и се извинявам ако е вече коментирано - съжалявам, че трябва да го кажа, но Атанасова много отдавна трябва да е другаде, а не в Прокуратата. Жалете!"

"Задължително жалете пред по-горна. Какви са тези прокурори..."

"В постановлението си прокурорът признава че е налице престъпление, и въпреки това прави отказ. Това е парадоксално но не е единичен случай."

"А, да, знам ги тези - ти твърдиш, че има (примерно) измама, а те ти отговарят "ма мола ви се, какво изнасилване, няма данни за кражба" - бам, отказ."

"Категорично обжалвайте! Доста актове на въпросната колега-прокурор се отменят от горестоящата прокуратура."

"Тая и тя ли с кОнкУрс е избрана? Категорично жалете. Отдавна не бях чела по-голяма простотия и не бях срещала по-голямо невежество."

"Обжалвайте отказа пред по-горната прокуратура. Аз имам няколко осъдени служители на мобилни оператори точно по такива случаи - за документно престъпление."

"Някой да ме застреля. Моля!!!"

"Това, сериозно ли?!"

оляма работа някой я подписал, хайде бе какви по тежки престъпления разследва прокуратурата - открадната кокошка, хляб, други ^ важни^ неща. Ама ха ще се занимават с дреболии като 2000 лева."

"СРП редовно отказват, а и не само те. Жалете пред СГП като наблегнете, че вече е установен неистински документ."

0 коментара

Промени в Търговския закон отново натоварват бизнеса

  • Понед., 16 Януари 2017 00:00

През 2016 г. Парламентът сякаш тихомълком прие някои промени в Търговския закон, чиято цел беше да станат гаранция срещу кражбата на фирми. Тези промени предвиждат утежнени изисквания и по-големи разходи за бизнеса по оформянето на някои решения на общото събрание, вкл. за избор на управител, прехвърлянето на дружествени дялове и увеличаването на капитала. Според новата разпоредба на чл. 137, ал. 4, тези решения трябва да се вземат с нотариална заверка не само на подписите, но и на съдържанието на самото решение.

Анализът на Министерство на правосъдието показва, че най-често кражбите на фирми се извършват чрез фалшиви документи. Не става ясно обаче, как реално се крадат тези фирми и по какъв начин промените в Търговския закон ще възпрепятстват тези кражби. Юристи коментират, че и преди промените в ТЗ съществува изискване договорите за прехвърляне на дялове да се заверяват в нотариална процедура, чиято цена в най-добрия случай е около 40 лв.

При всички положения, в настоящия си вариант процедурата ще натовари допълнително бизнеса с такси и разноски. Димитър Танев, председател на Нотариалната камара в свое изказване твърди, че промените няма да бъдат тежест за търговците, защото таксата за заверка на съдържание ще бъде 5 лв. Не така обаче смятат неговите колеги по места, които вече събират такси, надхвърлящи десетократно добрите пожелания на Нотариалната камара. По информация от действащи адвокати, обявяваната към момента цена от нотариусите за заверка на въпросните протоколи варира между 53 и 60 лв. В някои случаи за прехвърляне на Дружеството и назначаването на новия собственик за управител е нужно да се заверят два протокола и един договор за прехвърляне на дялове, като по този начин търговците ще следва да заплащат суми от порядъка на 150 лв. за нотариални заверки.

Основният въпрос в случая обаче не е дали има смисъл от промените, нито дали те ще постигнат целта си,а по-скоро нямаше ли как това да стане с по-различни средства, изискващи по-малко щемпели? Защото, докато за Българските търговци проблемът да посетят нотариус е основно финансов, за много чужденци това изискване поставя и организационни бариери свързани с пътуване до България, тъй като в държавите им не съществуват подобни нотариални процедури и те няма как да бъдат изпълнени там.

Министерството на правосъдието представяше проекта като такъв, поискан от бизнеса, но се оказва че не е съвсем така, след като по време на заседанието на правната комисия Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България, представляващ КРИБ и Стопанската камара изразява позиция срещу промените. В резултат на това, в текстовете е вмъкната възможност съдружниците да заобиколят изискванията на Търговския закон като предвидят обикновена писмена форма за вземане на тези решения в дружествения си договор.

На практика обаче, тази възможност ще натовари с повече работа адвокатите, които подготвят заявяването на промените в Търговския регистър, тъй като за да впишат исканите от клиентите си промени, те трябва да подготвят не едно, а две заявления, които да подадат последователно. Това означава, че вместо да изчакват 3-4 дни за вписване на проментите по партидите на Дружествата си, търговците ще трябва да бъдат търпеливи минимум една седмица.

Адвокати коментират, че по този начин те ще трябва или да вдигнат цените на услугите си или да работят повече, за да могат спестят на клиентите си парите за нотариални заверки.

Естествено, въпросът с кражбите на фирми не следва да се оставя отворен, особено след като от прокуратурата заявяват, че разследванията по тези престъпления се водят изключително трудно поради факта, че липсват документите на престъпленията. По-подробен анализ на проблемите обаче показва, че едва ли нотариалните заверки и пазенето на документи в оригинал при нотариусите ще решат този проблем. Това е така, защото при тези престъпления най-често се използват подставени лица, т.е. налага се разследване, което не опира до набавянето на определен документ в оригинал, а до намирането и ангажирането на отговорността на определен човек. Това естествено е проблем, за който никой не обича да говори, тъй като той не може да бъде решен със законови промени.

При всички положения и след промените в закона се налага един безспорен факт: ако някой е решил да подправя документи или да ползва неистински или фалшиви такива, за да придобие определено дружество, той няма да се спре пред формалните изисквания на закона. Това можеше да стане по един начин преди промените и вероятно ще се случва по някакъв различен начин след тях.

Съвета на юристите към търговците за защита на фирмите им от посегателства е да ползват услугата SMS известяване, която се предлага от Търговския регистър. Тази услуга представлява SMS известяване за постипилите заявления за вписване по партидата на дружествата. Предвиденият вече в закона тридневен срок дава възможност, в случай че има някакъв опит за злоупотреба, да се реагира, като се поиска спиране на вписването. Според специалисти това е не само много проста и евтина процедура, но и ефективна и даваща достатъчно добра гаранция за сигурността на фирмата.

1 коментара

Адв. Вълчев излиза със стратегия за силна адвокатура

  • Вторник, 03 Януари 2017 16:53

Разединението в Българската адвокатура в последните години направи още по-осезаема нейната слабост. На фона на неработещата съдебна система и избирателно действащото правосъдие, адвокатската гилдия се оказа неспособна да защитава дори собствените си интереси, а авторитетът на професията изглежда по-нисък отвсякога.

Предстоящите избори за ръководни органи на адвокатурата дават надежда за промяна в няколко основни насоки, в които досегашното ръководство сякаш бездействаше. Програмата на адв. Борислав Вълчев  включва:

1. Въвеждане на организация в работата на Висшия адвокатски съвет:

Приемане на правила за работа на съвета; Прозрачност; Оповестяване на правилата за работа на съвета и на помощните органи; Усъвършенстване на съществуващия интернет сайт, включително и чрез създаване на онлайн-форма за контакти; Публикуване на точен и подробен дневен ред на заседанията на съвета и на помощните органи; Публикуване на всички решения на съвета и на помощните органи, както и на протоколите от заседанията; Оповестяване на сайта на всички запитвания, искания и становища, постъпили от адвокати, както и на отговорите на съвета

2. Електронна адвокатура:

Въвеждане на единна електронна система на българската адвокатура, като в сътрудничество с адвокатските съвети, всички административни услуги ще могат да се извършват по електронен път.Въвеждане на уникален електронен код за всеки адвокат, така че той да може да върши работата си в съда, институциите и в кантората си с минимални усилия. Коопериране на тази електронна система с проекта за електронно правосъдие на Министерството на правосъдието и интегрирането й със сайтовете на съдилищата. Осигуряване на отдалечен достъп до изпълнителни дела.

3. Защита правата на адвокатите:

Борба срещу всички заповеди и други актове на административни ръководители на съдилища, прокуратури, агенции и общини, противоречащи на закона и препятстващи работата на адвоката. Борба срещу нелоялната конкуренция на пазара на адвокатски услуги от страна на физически лица и юридически лица, различни от адвокати и адвокатски дружества. Полагане на усилия за осигуряване на нормални условия за работа на адвокатите в съдилищата, прокуратурите и полицейските управления. Анализ на постъпилата информация за нарушаване на правата на адвокатите и докладването й на заседание на Висшия адвокатски съвет. Даване на гласност на всеки случай за нарушаване на правата на адвокат и за извършване на нелоялна конкуренция. Иницииране на обществена дискусия за конкуренцията на пазара на адвокатски услуги и за нелоялна конкуренция от други лица

4. Изменения в Закона за адвокатурата:

Вълчев прави заявка да положи всички възможни усилия вече внесеният законопроект на ЗИДЗА да бъде разгледан и приет на първо четене, като в този случай ще участва активно в прецизирането на отделни негови текстове, в диалог с народните представители, засегнатите юридически и неюридически професии и с гражданите, с оглед на второ четене да бъде приет усъвършенстван законопроект, при баланс на интересите на адвокатурата с тези на обществото.

5. PR – стратегия:

Стратегия за работа с институциите в държавата и с медиите, която включва: Установяване на официални контакти с органите на съдебната власт и разработване на механизъм за сътрудничество при решаване на практически проблеми в съдопроизводството; Застъпване на силна и последователна позиция по въпросите на съдебната реформа; Медийна политика за запознаване на обществеността с проблемите на адвокатурата и популяризиране на статута на адвоката като единствен реален гарант за техните права и свободи; Изтъкване на проблемите в процесуалните закони, ситуацията с висшето юридическо образование и на лошите практики в някои съдилища, несъответствията в натовареността на съдиите. Изтъкване на предимствата на електронното правосъдие и изготвяне на мотивирани писма до институциите за въвеждането му.

6. Бюджетна политика:

Преразглеждане на приоритетите, за които се харчат пари, като основната част ще се харчи за квалификация, електронизация, инициативи, носещи практически ползи за адвокатите, както и за социални дейности за адвокати и семействата им; Кандидатстване за средства по Европейски проекти за нашите основни приоритети; Строга финансова дисциплина и отчетност.

Пълната програма на адв. Вълчев може да намерите ТУК.

0 коментара

Страница 1 от 10