Тарифа за реклама на LawsBg

 • Над 65 000 уникални потребители месечно ще виждат Вашата реклама;
 • Посетителите са предимно юристи, търговци, административни служители, предприемачи и др;
 • Технически и икономически грамотна и активна аудитория, която е ориентирана в уеб-пространството;

Цени

Банер формат

Местоположение и рекламни форми/кликнете върху снимката/

Гарантирани
посетители за месец

Цена /на седмица/

 

Правоъгълник

горе дясно:

218 x 218px
до 40 Kb

На всички

страници

65 000 150 лв.

Правоъгълник

долу ляво:

300x100px
до 20 Kb

На всички

страници

65 000 100 лв.

Флаш

правоъгълник:

218 x 218px
до 1 Mb

Предстои

На всички

страници

65 000 --- лв.

Статии (за седмица):

 • Платена статия с 1 седмица позиция на 1 страница: 280 лв.
 • Вътрешна PR-статия: 220 лв.

Всички цени са без добавен ДДС. За да се свържете с нас, моля ползвайте ФОРМАТА ЗА КОНТАКТ.


 

През месеците септември и октомври 2016 г. LawsBg има около 65000 посещения и около 135 000 прелиствания. Над 90% от тези посещения идват от търсачки.

Рекламната кампания се заплаща предварително по банков път.

* В случай на срив в базата данни на доставчика на хостинг услуги и падане на сайта от мрежата, след възстановяване, клиентът има право да избере между:

 • Възстановяване на цената за периода, през който сайтът не е бил онлайн /в най-сериозните случаи това би било 1-2 дни/;
 • Удължаване на срока за показване на рекламите с бонусен период от 24 часа.

 


Отстъпки

Отстъпка от 30% за първия месец на първите 3-ма рекламодатели.

За банери:

 • 20% отстъпка за предплащане за 3 месеца
 • 25% отстъпка за месечен обем 6 месеца

За продължителност на кампанията над 3 месеца - допълнителна отстъпка 10% /освен отстъпките по горния абзац/;

За статии:

 • Отстъпка 30% от редовната цена при публикуване на втори материал за същия месец;

За рекламни агенции:

 • Отстъпка в размер на 30%.

Размери

 • Размери на банерите в пиксели (px) са следните: 816 x166px, 218x218, 300x100;
 • Размерите биха могли да бъдат променени по договаряне и да бъдат приведени в съответствие с обичайните стандарти;
 • Графичните банери могат да бъдат статични или анимирани във формат .gif, .jpeg, .png или flash.

Общи условия

 • Настоящите Общи условия уреждат условията за приемане и излъчване на рекламни материали на сайта LawsBg.com. Рекламата се осъществява единствено чрез разполагане на рекламни банери или рекламни карета със съответните размери в зависимост от избраната позиция.
 • Настоящите Общи условия за реклама се прилагат в съответствие с Рекламна тарифа.
I. Заявки за реклама
 • Всички рекламни форми се приемат за излъчване след проверка за годност от техническо лице. LawsBg си запазва правото да отложи кампанията, ако рекламните форми не отговарят на посочените изисквания.
 • Рекламните материали се излъчват по предварително одобрен от страните медиен план - схема за излъчване на рекламните банери. Във всеки план се определят клиент, период, последователност и други условия на рекламирането.
 • Медийни планове се приемат единствено в случай, че позициите са свободни.
 • На рекламодателя се гарантират изпълнение на импресии, а не на кликове. Кампанията протича до изпълнение на заявения брой импресии или се определя във времеви граници - по споразумение между страните.
 • Кампанията се разполага на всички страници в определените позиции. С цел повишаване на ефективността на кампанията може да се използват до 3 рекламни форми. Кампанията може да бъде осъществена и с текстови карета.
II. Рекламни формати и съдържание
 • Рекламното съдържание, вид и качество са отговорност на клиента.
 • LawsBg си запазва възможността да селектира получените материали.
 • Екипът на LawsBg предлага изработка на PR материали, на база предоставени от заявителя материали и информация по желаната тема, срещу съответното заплащане, определено по договаряне.
 • Приемат се заявки за изработка и корекция на готови банери. Изготвянето на рекламните форми се заплаща 100% авансово. При желание, клиентът би могъл да извършва промени в рекламните форми в хода на кампанията срещу съответното заплащане.
III. Авторски права и съдържание
 • LawsBg не носи отговорност за нарушени авторски и други права от предоставените й за публикуване рекламни форми, както и за реакции на своята аудитория, предизвикани от публикувани в сайта реклами.
IV. Заплащане и отстъпки
 • Рекламодателят/Рекламната агенция превежда сумата по банков път за всяка отделна поръчка преди датата на първото излъчване.
 • Актуализация на цените се прави на всяко тримесечие на база рейтинга на сайта.
 • При евентуално намаляване на цените, предвидени в тарифата за реклама, цените на всички предплатени от Рекламодателя/Рекламната агенция поръчки в срока на договора се преизчисляват и привеждат в съответствие с новата тарифа.
 • Рекламодателят/Рекламната агенция е защитена от евентуално увеличение на рекламните тарифи само в границите на вече платени медийни планове и схеми за излъчване.
 • Всички цени са без добавен ДДС.