Denitsa Terziiska : Вътрешен оглед на труп (аутопсия), повторен оглед на труп (ексхумация)... ;)
Стената все още не е надписана.