ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ПО МОЛБИ, ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

  • Вторник, 10 Февруари 2009 12:34


Правно основание

Закона за съдебната власт (ЗСВ)

Характеристика

Извършването на проверки по молби, жалби, сигнали и предложения от граждани и юридически лица цели упражняване на контрол върху дейността на органите на съдебната власт и съдебната администрация.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Министърът на правосъдието (съдебният инспекторат) е компетентен орган по извършване на проверка и отговор.

2. Заявител

Физически или юридически лица, желаещи да подадат молба, жалба, сигнал или предложение.

3. Необходими документи

Подадена молба, жалба, сигнал или предложение от физически или юридически лица.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Документът постъпва в Министерство на правосъдието, разпределя се от министъра на правосъдието или от ресорен заместник-министър на главния инспектор, той я разпределя на инспектор за проверка, доклад и отговор. След извършване на проверката, инспекторът изпраща отговор.

0 коментара

Добавете коментар