ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖИЛИЩА, АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ, ЗАКУПЕНИ ОТ ВЕДОМСТВЕНИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

  • Вторник, 10 Февруари 2009 11:25


Правно основание

Административнопроцесуален кодекс

Характеристика

Настоящата услуга указва реда и условията за издаване на удостоверение за технически характеристики на жилища, ателиета и гаражи, закупени от фонда на Министерството на отбраната.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентността е предоставена на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната" и началниците на регионални отдели "Управление и разпореждане с недвижими имоти" ("УРНИ").

II. Заявител

Заявители по настоящата услуга са лица, закупили имоти от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната (ВЖФ на МО).

III. Необходими документи

За да бъде извършена настоящата услуга е необходимо заявителят да подаде заявление за технически характеристики на жилища, ателиета и гаражи, закупени от фонда на Министерството на отбраната. Към заявлението трябва да се приложат копие на лична карта и копие на договор за покупко-продажба на недвижим имот.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението заедно с приложените необходими документи се адресира до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната" за имотите от гр. София и Софийска област и до началниците на регионалните отдели "УРНИ" за имоти, попадащи в определените им зони на отговорност.

Исканият документ се издава в 7-дневен срок.

V. Такси

Дължимата сума е в размер на 5.00 лв.

0 коментара

Добавете коментар