ИЗДАВАНЕ И ЗАВЕРЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ЖИЛИЩЕ, АТЕЛИЕ, ГАРАЖ, ЗАКУПЕНИ ОТ ВЕДОМСТВЕНИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

  • Вторник, 10 Февруари 2009 10:18


Правно основание

Административнопроцесуален кодекс

Характеристика

Настоящата услуга указва реда и условията за издаване и заверяване на документи за ценообразуване на жилище, ателие, гараж, закупени от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентността е предоставена на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната" и началниците на регионалните отдели "Управление и разпореждане с недвижими имоти" ("УРНИ").

II. Заявител

Заявители по настоящата услуга са лица, закупили имоти от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната (ВЖФ на МО).

III. Необходими документи

За да бъде извършена настоящата услуга е необходимо заявителят да подаде заявление за издаване на заверено копие от ценообразуването на имоти, закупени от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се адресира до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната" за имотите от гр. София и Софийска област и до началниците на регионалните отдели "УРНИ" за имоти, попадащи в определените им зони на отговорност.

Исканият документ се издава в 7-дневен срок.

V. Такси

Дължимата сума е в размер на 5.00 лв.

0 коментара

Добавете коментар