ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО НАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ "НАСЕЛЕНИЕ"

  • Вторник, 10 Февруари 2009 09:57


Правно основание

Закон за гражданската регистрация (ЗГР)

Закон за защита на личните данни

Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Характеристика

Поместеното изложение цели да укаже редът и условията, при които се предоставя достъп до Национална база данни "Население". Предоставеният достъп до гореспоменатата Национална база данни "Население" може да бъде пълен или ограничен.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентността по разглежданата услуга е предоставена на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" и териториалните й звена, които са част от структурата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

II. Заявител

Заявител по разглежданата услуга може да бъде всяко заинтересовано лице, на което е предоставено такова право чрез нормативен акт.

III. Необходими документи

За получаване достъп до Национална база данни "Население" се изисква отправянето на мотивирано писмено предложение.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Въз основа на мотивираното писмено предложение отправено от заинтересованото лице между последното и Министерството на регионалното развитие и благоустройството се сключва споразумение след което достъпът до Национална база данни "Население" може да бъде предоставен.

1 коментара

  1. Мога ли да получа достъп до НАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ като юридическо лице и да влизам в сиситемата посредством електронен подпис? Необходим ми е достъп за справка на лица, които искат да сключат с мен договор. Тази пролет имах случай, когато ми бе показана лична карта, в която беше написан несъществуващ адрес. Разбира се, това го установих, едва когато тръгнах да издирвам въпросното лице. Руслан Йорданов - управител на МАРТЕНИЧКИ КИКО ЕООД

Добавете коментар