ИЗДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (МПС)

  • Вторник, 10 Февруари 2009 09:06


Правно основание

Закон за българските документи за самоличност

Закон за движението по пътищата (ЗДвП)

Наредба № I-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина

Правилник за издаване на българските документи за самоличност (ПИБДС)

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси

Характеристика

Настоящото изложение цели да разясни реда и условията, при които се издава международно свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС).
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентността по настоящата услуга е предоставена на органите на Министерството на вътрешните работи.

II. Заявител

Заявител по настоящата услуга може да бъде само физическо лице.

III. Нормативно установени изисквания

Издаването на международно международно свидетелство за управление на МПС (СУМПС) се извършва при наличието на валидно българско национално свидетелство за управление на МПС.

IV. Необходими документи

За да бъде издаден документът, предмет на настоящата услуга, е необходимо заявителят да подаде:

- заявление по образец;

- документ за платена такса;

- да представи валидно българско национално свидетелство.

V. Вътрешен ход на административната услуга

Международно СУМПС се издава от звената "Пътна полиция" на Столична дирекция "Полиция" и областните дирекции "Полиция" по постоянния или настоящия адрес на заявителя след представяне на необходимите документи.

VI. Такси

За издаване на международно свидетелство за управление се събира такса 5 лв.

3 коментара

  1. V Italia mi ydaljixa symps s 10 godini kato mi izdadoxa stiker koito se lepi varxy knijkata .Tova ydaljenie validno li e za BG? trqbva li da si smenqm knijkata?
  2. Добре е някъде в сайта да се уточни, че муждународните СУМС вече не се издават от "Пътна полиция", а отново от СБА - за София на ул. "Позитано" 3.
  3. АЗ съм гражданка на Украйна,имам постоянно жителство в Бъпгария,моята лична карта издадена в 2007г, и валидна до 2017г,Аз мога сега да сменя? На карта но постоянно пребиваващ чужденец член на семейство на гражданин на ЕС? Омъженасъм,предстои ми пьтуваниев чужбина,Благодаря!

Добавете коментар