ЗАВЕРКА НА КОПИЯ НА АРХИВНИ ДОКУМЕНТИ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 08:56


Правно основание

Устройствен правилник на Главното управление на архивите при Министерския съвет

Характеристика

Изложението указва реда и условията за заверка на архивни документи.

Услугата цели задоволяване на административни и граждански нужди.

Забележка: По смисъла на изложението заверено копие представлява копие с необходимите реквизити, придаващи му юридическа сила на оригинал.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Услугата се осъществява от съответния директор на държавен архив и оправомощен служител.

2. Заявител

Заявители могат да бъдат физически и юридически лица.

3. Необходими документи

За осъществяване на услугата е необходимо да бъдат представени:

- поръчка или заявка;

- документ за платена такса.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявителят подава необходимите документи и ако са налице условията за това му се издава исканото заверено копие на архивен документ.

5. Такси

За осъществяване на услугата се събират такси съгласно:

- Тарифа за таксите, които се събират в системата на държавните архиви по Закона за държавните такси и

- ценоразпис на услугите, които извършват ГУА при МС и държавните архиви.

0 коментара

Добавете коментар