ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ ПО ИНТЕРНЕТ С ДЕБИТНИ КАРТИ

  • Понед., 09 Февруари 2009 16:26


Правно основание

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)

Характеристика

Задължените лица имат право да им се предостави възможност за електронен обмен на данни с органите по приходите. По този начин, чрез опростяване и улесняване на начина за плащане и при минимален разход на време и усилия, се създават оптимални условия за доброволно плащане на данъчните и осигурителни задължения и се повишава нивото на обслужване на клиентите на Националната агенция за приходите (НАП).
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган е териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), където е дължима сумата за съответния данък или осигуровка.

2. Заявител

Физически лица, желаещи да платят данъчните и осигурителните си задължения през Интернет.

3. Необходими документи

За да се осъществи плащането е необходимо задълженото лице да разполага с валидна и активирана за плащане по Интернет дебитна карта и регистрация в системата на "еPay.bg" и Интернет страницата на НАП.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Лицето активира дебитната си карта за плащане през Интернет и се регистрира в системата на еPay.bg. Следва регистрация и в Интернет страницата на НАП и вход в системата "Плащане на данъци и осигуровки по Интернет с дебитни карти". Клиентът на НАП се запознава с инструкциите и условията за ползване на услугата, след което се формира платежен документ, като част от данните се попълват от системата (ЕГН, три имена на наредителя и др.), друга част се избира от лицето (чрез падащи менюта – ТД на НАП, IBAN, BIC на търговската банка и код за вида плащане) и трета част се попълва от потребителя (сума, вид и номер на документа, период и т.н). Следва прехвърляне в системата на еPay.bg за потвърждаване на нареденото плащане. След пристигане на плащането в съответната ТД на НАП, същото се издължава в данъчно-осигурителната сметка на лицето.

0 коментара

Добавете коментар