Изплащане на добавка към пенсиите на учителите от учителския пенсионен фонд

 • Неделя, 22 Февруари 2009 18:49Правно основание

Кодекс за социално осигуряване (КСО)
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)


Характеристика

Учителският пенсионен фонд (УПФ) е създаден за изплащане на пенсиите на лица, добили право на ранно пенсиониране във връзка с това, че работят като учители, а също така и за изплащане на добавки за учителски стаж. Осигурителната вноска за УПФ е изцяло за сметка на работодателя. Тя се внася за лица, работещи на учителски и приравнени длъжности. Набраните средства в УПФ се разходват за изплащане на пенсии за ранно пенсиониране на учителите, а също така и за добавки, които се изплащат на учителите, които са се пенсионирали по реда на КСО.

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията за изплащане на добавка от УПФ към пенсията, отпусната на учителите.


Процедура:
  
1. Компетентен орган

Компетентен орган е длъжностното лице по пенсионно осигуряване към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ).

2. Заявител

Право на добавка към пенсията за осигурителен стаж и възраст имат лицата, които са работили като учители.

3. Нормативно установени изисквания

За да получат добавка към пенсията по реда на § 5 ПЗР КСО, лицата трябва да:

- имат право на ранно пенсиониране по реда на § 5, ал. 1 ПЗР КСО, но не са се възползвали от него;

- се пенсионират след навършване на общата пенсионна възраст, уредена в чл. 68 КСО.

4. Необходими документи

Необходимите документи за отпускането на пенсия и на добавка от УПФ:

- заявление за отпускане на пенсия и добавка;
- документи за осигурителен (трудов) стаж – трудова книжка, осигурителна книжка, удостоверение за трудов стаж;
- документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 януари 1997 г., и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след тази дата до датата на пенсионирането;
- заповед за прекратяване на трудовото правоотношение.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Пенсионният орган прави преценка на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст на базата на подаденото заявление и другите документи. В случай че лицето е навършило възрастта по чл. 68 КСО, се определя неговият осигурителен стаж, като отделно се пресмята и осигурителният стаж на длъжност "учител" и приравнените на него длъжности.

Пенсията на заинтересованото лице се изчислява по общия ред, след което се извършва изчисляване на броя на месеците, за които лицето има право на добавка от УПФ.

Размерът на добавката е 0,2 на сто от размера на пенсията за всеки месец, за който имат преведена осигурителна вноска във фонда, която добавка се изплаща от УПФ.

Съответното длъжностно лице от ТП на НОИ изготвя разпореждане, с което отпуска, съответно - отказва отпускането на пенсия. В разпореждането за отпускане на пенсия по условията на чл. 68 КСО се постановява размерът на пенсията, която следва да се изплаща от фонд "Пенсии". С отделен пункт се отбелязва размерът на добавката, която следва да се изплаща за сметка на УПФ.

15 коментара

 1. От публикацията не става ясно какъв интервал от време се взема-дали от 1997г.до сега или месеците след навършване на 25 години учителски стаж или трудовият стаж ,като учител през последните 3 години преди навършване на пенсионна възраст.
 2. От публикацията не става ясно дали учител, който се пенсионира на 60 годишна възраст има 39 години общ трудов стаж, от който последните 22 години учителски /от 1 септември 1988г до 21 октомври 2010г/ще плучи ли добавка от учителския пенсионен фонд, или върху тези 22 години учителски стаж ще му се начисли ли някаква добавка от УПФ.
 3. Уважаеми Господа !!! Учителка съм. На 20.12.2010 г. Ще се пенсионирам по параграф 5 от ПЗР на КСО ал.1 с осигурителен стаж 37 г. 00 м. 18 дни и възраст 58 г. 2 месеца. Имам ли право на добавка за времето ми на работа след навършване на 57 г. т.е. за 1г . и 2 месеца и с какъв процент ще бъде намалена срочната ми пенсия до навършване на 60г. (0.2 или 0.3 процента) . По кой параграф трябва да бъде прекратено трудовото ми правоотношение, така че да не бъде възпрепятствано изпълнението на чл.222 от КТ ?
 4. Кажете ми ,кои години последователни са най добри за вземане предвид,работя като учител 28 г.Предварително благодаря
 5. Здравейте.Учител съм с28г учителски стаж ,от общо 46г по специалността(тренъорски).Предстои ми пенсионоране.Ще получа ли от учителскиш пенсионен фонд и колко? С уважение.
 6. По какъв критерий се образува процента на добавката.Например сега тя е 0,33 % кога ще се увеличи?
 7. За директори на детска градина това в сила ли е ? Колко години "учителски" стаж трябва да има директора?
 8. От 08.09.2014 г. съм пенсионирана. Имам 37 г.непрекъснат учителски стаж. Току що видях пенсионното решение в сайта на НОИ. Още не съм го получила лично. Добавката ми от Учителския фонд е 67.12 лв. Сравнена с добавката на друг мой колега, с който сме работили в едно училище по едно и също време и се пенсионирахме едновременно е 22 лева повече за него. Не знам как се изчислява тази добавка и откъде идва тази голяма разлика. Аз имам висше образование и първа ПКС. Той е с полувисше и няма ПКС. Моята лична пенсия от НОИ също е по-голяма от неговата. Също така тази моя добавка е с близо 20 лв по-малка от добавките на други 2 колежки от други училища , с които се пенсионирахме едновременно. Как да разбера дали при изчисляване на моята добавка не е допусната грешка? Може ли някой да даде формулата за изчисление и към кого да се обърна за справка?
 9. Имам 36 години трудов стаж, от които 24 учителски.На 61 години съм.Кога трябва да изляза в пенсия , за да получа добавка от УПФ ?
 10. Ако учител получава инвалидна пенсия н о не е прекъсвал работа ще получили добавка от учителския пенсионен фонд при пенсиониране по осв
 11. Имам 37 години трудов стаж, от които 24 учителски.На 62 години съм.Кога трябва да изляза в пенсия , за да получа добавка от УПФ ?
 12. Безсрочно /доживотно/ ли се получава тази добавка от УПФ.
 13. Към момента имам 20 години общ трудов стаж и 17 учителски.Мога да се пенсионирам декември 2018г.Учителският ми саж ще стане 21 години. Мога ли да получа добавка от УПф.
 14. Здравейте, Как да разбера какъв ще е размерът на добавката от УПФ към пенсията ми.(която за момента е 0.33). Каква е формулата за изчисляването на тази добавка?
 15. Пенсионирах се през 2005 година, на 56 години, 4 години по-рано и до 60 години получавах с 10 % по-малка пенсия.Питам - имам ли право на добавка от учителския фонд? Мария Касабова

Добавете коментар