Издаване на удостоверение за трудов стаж от министерството на труда и социалната политика

  • Неделя, 22 Февруари 2009 18:47Правно основание

Кодекс на труда (КТ)

Характеристика

Настоящото изложение указва реда за издаване на удостоверение за трудов стаж от Министерството на труда и социалната политика. Съгласно разпоредбата на чл. 226 от КТ работодателят е длъжен своевременно да издаде необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение. Удостоверения за трудов стаж се предоставят на лица, работили в МТСП или в структури, чийто правоприемник е министерството. Удостоверението се издава при прекратяване на трудово правоотношение или при поискване.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е Министерството на труда и социалната политика.

2. Заявител

Заявител на услугата може да бъде физическо лице, работило в Министерство на труда и социалната политика или в структури, чийто правоприемник е министерството.

3. Необходими документи

Заявителят следва да подаде молба с точни лични данни по образец.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се адресира до главния секретар на министерството. В 14 дневен срок от предявяване на искането се издава удостоверението за осигурителен (трудов) стаж – Образец УП-3.

Издадените удостоверения за трудов стаж дават възможност на потребителите да доказват продължителност на трудов стаж при наемането им на друга работа или при придобиване право на пенсия и обезщетения.

0 коментара

Добавете коментар