Издаване на удостоверение за професионална компетентност на ръководител на таксиметрова дейност

  • Неделя, 22 Февруари 2009 12:24Правно основание

Закон за автомобилните превози (ЗАП)

Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници (Наредба № 34 от 6 декември 1999 г.)

Заповед № РД – 077/19.04.2004 г. на изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"


Характеристика

Превозвач, който желае да извършва таксиметрова дейност, трябва да отговаря на изискванията за професионална компетентност.

Професионално компетентен е превозвачът, чийто ръководител на транспортната дейност притежава познания в определени области.

Удостоверение за професионална компетентност на ръководител на таксиметрова дейност е необходимо за доказване на професионалната компетентност на превозвач, желаещ да бъде регистриран за таксиметров превоз на пътници.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентна да издаде удостоверението е съответната регионална дирекция "Автомобилна администрация" при Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

2. Заявител

Заявител може да бъде всяко физическо лице, желаещо да придобие професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност.

3. Нормативно установени изисквания за издаване на удостоверението

Удостоверение за професионална компетентност се придобива след успешно полагане на изпит, който се провежда от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", като редът и условията се определят от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

4. Необходими документи

За осъществяване на услугата следва да бъдат подадени:

- молба (заявление);

- копие на диплом за завършено най–малко средно образование;

- документ за платена държавна такса, съгласно чл. 87, ал. 1, т. 5 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират от Министерство на транспорта.

Забележка: Необходимо е при подаване на документите да бъде представен и оригиналът на дипломата за завършено образование за сверяване от длъжностно лице.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Кандидатът, желаещ да придобие удостоверение за професионална компетентност "ръководител таксиметрова дейност", подава молба (заявление) с необходимите документи до директора на съответната регионална дирекция "Автомобилна администрация". Удостоверението се издава след успешно положен изпит. В тази връзка се изготвя месечен график за изпитните дати, който се обявява на видно място в съответната регионална дирекция "Автомобилна администрация", най–малко 5 работни дни преди първата изпитна дата за месеца.

Изискуемите документи се приемат най–късно до един работен ден преди изпитната дата. Приемат се само редовни документи (без недостатъци и непълноти).

Удостоверение за професионална компетентност "ръководител таксиметрова дейност" се издава от регионална дирекция "Автомобилна администрация", където е положен изпита, ако са налице основанията за това. При неуспешно положен изпит удостоверение за професионална компетентност "ръководител таксиметрова дейност" не се издава.

Забележка: Издаденото удостоверение е безсрочно.

6. Такси

За издаване на удостоверение за професионална компетентност "ръководител таксиметрова дейност" се събира такса в размер на 4 лв., съгласно чл. 87, ал. 1, т. 5 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират от Министерство на транспорта.

8 коментара

  1. zashto niama vaprosite po koito triabva da se podgotvim
  2. ИЗПИТНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ-ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ “Ръководикел на таксиметрова дейност“ “КОМПЛЕКТ“ за всични градове в България отделно. Телефон за поръчка 0889-047-370
  3. ИЗПИТНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ-ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ Водач на лек “ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ“ “КОМПЛЕКТ“ за гр.София телефон за поръчка 0889-047-370
  4. Готови изпитни въпроси и отговори, за придобиване на удостоверения за:1.Професионална компетентност на ръководител на таксиметрова дейност.2.Водач на лек таксиметров автомобил.3.Международен автомобилен превоз на товари.4.Международен автомобилен превоз на пътници.5.Психологическа годност на водачите на МПС за всички категории.За София и цяла България за 2010 година Предлагам пълния набор тестове за психологическо изследване за кандидати за водачи на МПС, необходими за успешно вземане на изпита! -100% Успех.Телефон за поръчка 0889047370
  5. Готови изпитни въпроси и отговори, за придобиване на удостоверения за:1.Професионална компетентност на ръководител на таксиметрова дейност.За София и цяла България за 2010 година, необходими за успешно вземане на изпита! -100% Успех.Телефон за поръчка 0889047370
  6. Искам да попитам от къде точно се взима дипломата за успешно положен изпит и какви точно документи трябва да се представят при самото взимане.
  7. Изпитни въпроси и отговори за придобиване на Удостоверение за: 1.Водач на лек таксиметров автомобил. 2. Ръководител на таксиметрова дейност. 3. Психотест за таксиметров шофьор. 4. Международен Автомобилен превоз на пътници. 5. Международен Автомобилен превоз на товари. За гр.София и за всеки град в България отделно. Телефон за поръчка: 0889-047-370
  8. Изпитни въпроси и отговори за придобиване на Удостоверение за: 1.Водач на лек таксиметров автомобил. 2. Ръководител на таксиметрова дейност. 3. Психотест за таксиметров шофьор. 4. Международен Автомобилен превоз на пътници. 5. Международен Автомобилен превоз на товари. За гр.София и за всеки град в България отделно. Телефон за поръчка: 0889-047-370

Добавете коментар