Потребители с Стационарен тел. : +359(0) 32 652354