Потребители с Университет : СУ"Св. Климент Охридски" и ЮЗУ"Неофит Рилски"