Юридически факултет на ВСУ "Черноризец Храбър"
Към страницата на групата
Потребители в групата Юридически факултет на ВСУ "Черноризец Храбър"
Ivailo Kovachev

Ivailo Kovachev

"Както окото е потребно за светлината, ухото за звукът, а разумът за разбирането и на най-простите истини, така също науката, образованието и развитието са потребни за който и да е народ, за да достигне до известна степен на своето благосъстояние..."