Приятелите на Добринка Адамова Георгиева

Диана Петкова

"Мъдър е този, който не знае много, а нужното" Есхил