Търговският регистър отново не може да изпълни закона

 • Четв., 24 Януари 2019 07:22

Още през 2017 г. управляващите обещаха възможност за регистрация по ДДС още с регистрацията на фирмата в Търговския регистър. Промените в ЗДДС и ЗТР влязоха в сила от 01.01.2019 г., но сайтът на Търговския регистър все още не предлага такава възможност. За това сигнализираха адвокати чрез сайта www.bezgishe.bg.

Промяната има за цел да облекчи процедурата по регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност.

Към момента все още не е ясно дали става въпрос за технически проблем или въпросната функционалност все още не е разработена. При всички положения, времето за техническа разработка бе напълно достатъчно. Става въпрос за обикновено боксче, в което заявителят може да постави отметка в случай, че желае регистрация по ДДС. Все пак, сайтът отбелязва, че опцията е налична в бланките на хартиените заявления, които са качени в сайта на Търговския регистър, но не и в електронните заявления, които се подават чрез уеб-системата.

Прочетете още: Търговският регистър отново не може да изпълни закона

0 коментара

В България липсва нормативна уредба на аквапарковете.

 • Четв., 05 Юли 2018 14:17

В България няма нито един нормативен акт, който да урежда задължанията на операторите в аквапарковете и водните пързалки. Това предупреждение отправиха наши юристи след фаталния случай от миналия месец, при който българско дете почина в турски аквапарк. Въпреки призивите на родителите, нито в медиите, нито в органите, имащи право на законодателна инициатива бе обсъдена възможността да се въведе нормативна уредба, която ясно да обозначи задълженията на лицата, които менажират съответните увеселителни съоръжения.

Въпросът с безопасността е традиционно неглижиран у нас - и от потребители и от управляващи. Единственият действащ норматив, който частично определя някакви правила в тази връзка е НАРЕДБА № V-12-707 от 15 ноември 2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти. Тази наредба обаче, не обхваща водните пързалки и аквапарковете. В чл. 3 изрично се посочва, че наредбата не се прилага за циркове, неподвижни трибуни, инсталации за строителни обекти, строителни скелета, разглобяеми селскостопански конструкции, водни съоръжения и пързалки, аквапаркове, водни атракциони, атракционни и тематични паркове, картинги със състезателен характер, както и за увеселителни съоръжения, задействани чрез монета, ползвани едновременно от не повече от три лица, използването на които е уредено в специални закони и в подзаконовите нормативни актове за тяхното прилагане.

Също така, освен че изключва от приложното си поле водните пързалки, картинг пистите и някои други обекти, въпросната наредба е крайно неясна и по отношение на административнонаказателната отговорност на операторите.

В социалните мрежи се появиха множество сигнали за водни пързалки по Черноморието, където липсват служители, които да контролират достъпа до съоръженията и да управляват спусканията. Възниква въпроса кой гарантира безопасността на нашите деца и по какъв начин биха могли да се задължат операторите да осигурят спокойни и безопасни условия на обектите си.

0 коментара

Адвокатурата обсъжда намаляване на хонорарите си

 • Сряда, 16 Май 2018 23:23

В последните дни, в адвокатските среди тече ожесточена дискусия по повод една на пръв поглед невероятна тема: дали адвокатските хонорари да бъдат намалени.

Адвокатските кантори на адв. Харизанов и адв. Фотева, Танев и Минчев са подготивили предложения до Висшия адвокатски съвет в този смисъл, а становищата им намират подкрепа у множество техни колеги. Става въпрос за услугите, свързани с регистрация на търговски дружества в Агенция по вписвания.

В спора са формирани 3 основни фронта: част от адвокатите желаят да се запази настоящата редакция на Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения, съгласно която минималният хонорар за регистрация на обикновено дружество с ограничена отговорност е 300 лв. Други адвокати застъпват становището, че сумата е твърде голяма и трябва да бъде намалена, а немалко смятат че минимумът трябва напълно да отпадне и цените да бъдат регулирани от пазарните закони.

От кантората на адв. Харизанов изтъкват, че този тип услуги не изискват особено сериозна юридическа подготовка. Важна роля играе и развитието на технологиите в последните 10 години. В Интернет могат лесно да се намерят необходимите бланки и инструкции за регистрация на фирма, а електронната система на Търговския регистър допълнително улеснява извършването на регистърните услуги, спестявайки на адвокатите значително време за ходене по гишета. В същото време, от кантората отчитат, че високата цена е позволила на множество неквалифицирани лица да окупират този тип услуги за сметка на спящата адвокатска гилдия.

"Много колеги все още се обявяват против намаляването на хонорарите за тези услуги, но това е нормална първосигнална реакция. Тези колеги се занимават преимуществено със съдебни дела и не познават ситуацията и спецификите на регистърните производства. За тях тази цена от 300 лв. е нормална, защото материята им е слабо позната. Всъщност, цялата процедура отнема не повече от 30-40 минути. Практиката ни показва, че клиентите не са склонни да ползват нашите услуги на толкова висока цена и предпочитат да се справят сами или да ползват услугите на счетоводителя си." - коментира адв. Харизанов.

От кантората на адв. Фотева излагат допълнителни доводи, изтъквайки че атакуваната разпоредба на чл. 6, т. 9 от Наредба 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения възпрепятства защитата на определени легитимни цели – достъпа на гражданите и юридическите лица до правосъдие, адекватната правна помощ, предотвратяването на злоупотреба с право и др. Това става възможно поради обстоятелството, че множество лица, в т. ч.  счетоводители, предприемачи, студенти и невписани в колегиите юристи, предлагат услугата „Регистрация на фирма“ на цени по-ниски от предвидените в Наредба №1. От кантората припомнят, че са подавани множество сигнали срещу такива лица, но Комисията за защита на конкуренцията е постановявала, че няма нарушение на закона. В същото време, се  констатира, че ниските цени стимулират потребителите да ползват услугите на ниско квалифицирани лица, които нямат нужните познания, в резултат на което за фирмите възникват различни по размер и характер вреди.

Според адв. Фотева атакуваната разпоредба е в противоречие с правото на Европейския съюз и поради това не следва да бъде прилагана.  Адвокатите обаче остават с вързани ръце и не могат просто да свалят цените, защото са заплашени от дисциплинарни санкции.

0 коментара

Кардиолози: Стотици българи умират заради морално остарял закон!!!

 • Вторник, 16 Септ. 2014 16:56

Преди броени дни, двама мои познати попаднаха в ситуация, в която двама души загинаха. Дискутирайки събитията още същата нощ, си поставихме въпроса за липсата на оборудване. В България цената на човешкия живот се обсъжда само когато медиите го раздухат в контекста на някакво единично събитие. В същото време, статистиката е пред очите ни всеки ден и никой не й обръща внимание, защото не е нищо ново. Става дума за наводнението на пътя Бургас-Созопол на 6-ти септември 2014 г. Пожарната кола, която е пристигнала на мястото, докато хората са викали за помощ не е имала нужното оборудване за да им окаже такава. За наша си, народна радост, ситуациите, в които несъществуващи на географската карта реки заливат основни пътни артерии, отнасяйки цели автомобили, са по-скоро екзотични, разбирай - не се случва често.

Статистически, най-много хора умират от сърце. В САЩ например, дефибрилаторите са навсякъде. В България няма никъде и причина за това е поредният ВРЕДЕН български закон – у нас, с дефибрилатор има право да работи единствено лекар.

Прочетете още: Кардиолози: Стотици българи умират заради морално остарял закон!!!

1 коментара

Отпускане на еднократна социална помощ

 • Неделя, 22 Февруари 2009 18:57Правно основание

Закон за социално подпомагане (ЗСП)
Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)


Характеристика

Целта на настоящото описание е да укаже реда и условията, при които лицата и семействата, имащи право на еднократна социална помощ, могат да кандидатстват за такава и да я получават. Съгласно чл. 16, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане еднократна социална помощ може да се отпуска веднъж в годината за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата.

Прочетете още: Отпускане на еднократна социална помощ

4 коментара

Изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС)

 • Неделя, 22 Февруари 2009 12:44


Характеристика

Целта на настоящата административна процедура е оценяване на знанията, уменията и поведението на изпитваните да управляват МПС безопасно за себе си и околните, да не причиняват имуществени вреди и да опазват околната среда.

Прочетете още: Изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС)

1 коментара

Издаване на сертификат за съответствие с изискванията за пожарна безопасност

 • Петък, 06 Февруари 2009 14:22


Правно основание

Закон за Министерството на вътрешните работи
Наредба № IЗ-489 от 28 март 2007 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Характеристика

Настоящото описание цели да укаже реда и условията за издаване на сертификати за съответствие на обекти с изискванията за пожарна безопасност.

Прочетете още: Издаване на сертификат за съответствие с изискванията за пожарна безопасност

5 коментара

Регистрация на едноличен търговец /ЕТ/

 • Четв., 15 Януари 2009 16:07
 • Изискванията към едноличния търговец /ЕТ/:

- Лицето, което се регистрира като едноличен търговец /ЕТ/ следва да бъде дееспособно – да е навършило 18 години и да има местожителство на територията на страната. Чуждестранен гражданин може да регистрира ЕТ само в случай че има разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България, издадено в съответствие със Закона за чужденците в Република България и актовете по неговото прилагане.

 • Фирмата на едноличен търговец /ЕТ/:

- Наименованието трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което физическото лице е известно в обществото и следва да бъде с национална изключителност.

 • ЕT или ООД:

- Едноличният търговец (ЕТ) е правноорганизационна форма за извършване на търговска дейност, която е подходяща за малки предприятия, където дейността не предполага поемането на големи задължения и не е свързана с големи инвестиции.

- По-често предпочитаната форма е ООД, тъй като ЕТ отговаря за задълженията си неограничено с цялото лично имущество на физическото лице. Дори при продажба на задлъжняло ЕТ, продавачът остава солидарно отговорен с купувача за задълженията на търговеца до момента на продажбата. При ООД/ЕООД отговорността на собственика/ците на капитала се изчерпва с внасянето на дружествените вноски. За задълженията отговаря самото дружество, а не собствениците. Затова при продажба на дяловете от задлъжняло ЕООД продавачът напълно се освобождава и не носи отговорност за поетите задължения от името на дружеството.

- Освен това едноличният търговец довнася осигуровки върху размера на печалбата /но не повече от 10 ми нимални работни заплати/. Собственикът на капитала в ЕООД, съответно съдружника в ООД не довнасят осигуровки.

 • Запазване наименование на фирма:

- Името се запазва в Агенцията по вписванията с подаване на заявление Д1 от eдноличния търговец. Държавната такса е в размер на 50 лв.

- Фирмата се изписва задължително на български език. Образците на заявленията позволяват да се заяви и транслитерация на фирмата по желание на търговеца. Наименованието се определя свободно от търговеца, като не трябва да въвежда в заблуждение и да накърнява обществения морал.

- Запазването на името на фирмата се извършва в Агенцията по вписванията въз основа на заявление по образец съгласно приложение Д1 към Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.

- Абсолютно всеки може да запази име на фирма преди подаване на заявление за вписване.

- Заявлението за запазване се отразява в търговския регистър по реда на постъпването. По всяко заявление се извършва проверка дали друго лице няма права върху фирмата и дали е платена дължимата държавна такса. Преди попълване на заявлението Д1 е добре да бъде проверено съответното наименование не е вече  заето. Това може да бъде направено на страниците на сайта на търговския регистър.

- Запазването има действие два месеца от датата на подаване на заявлението.  През този период липсва възможността друг търговец да се впише в търговския регистър под същото наименование.

- Запазената фирма е неотчуждима и непрехвърлима. Запазването има действие върху територията на цялата страна.

 • Регистрация в Търговския регистър:

- Регистрацията се извършва в което и да е териториално поделение на Агенцията по вписванията, където се води Търговския регистър за цялата страна. Териториалните звена на АВ се намират по седалищата на окръжните съдилища. Търговският регистър е публичен, т.е. едноличният търговец /ЕТ/ не може да скрие седалището и адреса си на управление, името си и единния си граждански номер. Последващите промени на обстоятелствата, отнасящи се до него също подлежат на вписване. Тези вписвания оповестяват заявените факти и обстоятелства пред обществеността, но също така имат и конститутивно действие - от датата на вписването въпросните обстоятелства се считат за настъпили.

 • Заявления:

- Вписването се извършва от Агенцията по вписванията въз основа на писмено заявление по образец А1 /виж приложението/, което следва да бъде подписано лично от търговеца или от негов адвокат. В заявлението се посочва името, ЕГН-то и други данни за търговеца. Заявлението може да бъде подадено на място в поделение на Агенцията по вписвания или по електронен път, чрез интернет страницата на Агенцията /за целта е нужно търговецът или адвокатът му да притежават електронен подпис/. С оглед различните задължителни и незадължителни елементи на образците-заявления /А1 за ЕТ/, препоръчваме позлването на адвокатски услуги при търговската регистрация. За обща информация, следва да бъде посочено, че полетата “Основна дейност по НКИД” и “Транслитерация” не са задължителни и е много малко вероятно да бъде постановен отказ, поради липсата на тези данни.

Заявлението А1 съдържа:

1. данни за заявителя;

2. данни за търговеца или за клона на чуждестранен търговец, по чието дело се иска вписване, заличаване или обявяване;

3. подлежащото на вписване обстоятелство, вписването, чието заличаване се иска, или подлежащия на обявяване акт и

4. подпис на заявителя.

 • Приложения към заявление А1:

- Образец от саморъчния подпис на търговеца /нотариално заверен/;

- В случай, че предметът на дейност е подчинен на специален режим и това е условие за регистрацията, се прилага съответният лиценз, разрешение, удостоверение за професионална правоспособност или друг документ;

- Декларация от едноличния търговец, че не е в производство за обявяване в несъстоятелност, че не е невъзстановен в правата си несъстоятелен, че не е осъден за банкрут, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и че не е регистрирал друга фирма като едноличен търговец (чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 ТЗ);

 • Разглеждане на заявленията:

- Заявленията за вписване на обстоятелства в търговския регистър (включително и регистрация на ЕТ) се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по реда на постъпването им. Отказът да се регистрира физическо лице като ЕТ се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на търговеца в седем дневен срок от връчването му.

 • Такси и последващи регистрации

- Във връзка с процедурата по регистрация на ЕТ се заплаща такса за вписване в търговския регистър в размер на 35 лв., а по заявление за запазване на фирма се събира такса в размер на 50 лв. През 2008 г. отпадна изискването за регистрация на търговците в регистър БУЛСТАТ, както и изискването за обнародване в Държавен вестник.Последното обстоятелство бе заместено с публикуването на фирмените данни директно на интернет страницата на Агенцията по вписванията.


Към 2013 г. ЕТ се счита за остаряла и непрактична форма за извършване на търговска дейност. Защо това е така, можете да прочетете ТУК. Регистрацията на ЕООД е много по-подходящ и практичен вариант.

Важно: Описаната процедура може да е претърпяла промени от създаването й, по търговския закон често се променят бланки и се добавят нови нужни декларации. Препоръчваме за изпълнението на процедурата да се обърнете към адвокат. Адвокатите и адвокатските дружества ползват отстъпки от таксите на Агенция по вписвания поради това, че ползват електронни подписи. Много от тях могат да предложат напълно приемлива цена, близка с тази, която бихте заплатили ако извършите регистрацията сами.


20 коментара

Декларация-образец от подпис на управител на ООД

 • Четв., 15 Януари 2009 11:35

 

ОБРАЗЕЦ

от подпис

на ..............................................................., ЕГН: ................................, притежаващ л.к. No. ………………………., изд. на .......................... от ........................

управител на

…………………………………….. ООД

Долуподписаният ................................................................., ЕГН ................................, лична карта номер .................. издадена от МВР гр. ................. на ...................... г., живущ в гр. ......................................., ул. .............................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Съгласен съм да изпълнявам функциите управител на гореспоменатото дружество при спазване на закона и дружествения договор;

2. Като управител на “.........................................................”ООД ще се подписвам по следния начин:


_______________________

Подпис: ..............................

/..................................../

2 коментара

Регистрация на ООД

 • Вторник, 13 Януари 2009 16:10

Целта на процедурата по регистрацията е вписването на бъдещото дружество в търговския регистър. Търговският регистър е публичен.


Важно: Благодарим за многобройните позитивни коментари, относно статията! Описаната процедура може да е претърпяла промени от създаването й. По търговския закон често се променят бланки и се добавят нови нужни декларации. Препоръчваме за изпълнението на процедурата да се обърнете към адвокат. Адвокатите и адвокатските дружества ползват отстъпки от таксите на Агенция по вписвания поради това, че ползват електронни подписи. Много от тях могат да предложат напълно приемлива цена за регистрация на ЕООД и ООД, близка с тази, която бихте заплатили ако извършите регистрацията сами.

Последващите промени на обстоятелствата, отнасящи се до търговското дружество също подлежат на вписване. Тези вписвания оповестяват заявените факти и обстоятелства пред обществеността, но също така имат и конститутивно действие.


Търговското дружество е обединение на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. Отделните търговски дружества имат и различни особености. При ООД за задълженията на дружеството отговаря самото дружество до размера на неговото имущество. Имуществото на дружеството е отделено от това на съдружниците.


Регистрацията на търговското дружество се извършва в териториалните звена на Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, а не в Окръжните съдилища, както бе доскоро. Води се електронен регистър, а справки за различните фирми могат да бъдат правени по Интернет, откъдето всеки има достъп до учредителните актове, заявленията за вписване и всички други документи, свързани с дружествата. Освен това, вече отпадна регистрацията по БУЛСТАТ за дружествата /вкл. за ООД/, които сега имат. т. нар. ЕИК /единен идентификационен код/. За фирмите, на които все още предстои пререгистрация, техният БУЛСТАТ номер ще бъде въведен в базите данни на Търговския регистър като ЕИК, т.е. за тези фирми разликата ще е само в наименованието. Отпадна също така задължението за обнародване на актове, свързани с търговската регистрация, в Държавен вестник /вкл. за ООД/. Всяка фирма следва да има уникално наименование в национален мащаб.

Самата регистрация вече е възможна и изцяло по интернет /вкл. за ООД/, в случай че заявителят притежава електронен подпис. Вписванията, заличаванията и обявяванията се извършват въз основа на заявление по образец, който при всички случаи бива сканиран и качен в Интернет. За извършването на справки, издаването на удостоверения, както и за вписванията и обявяванията се заплаща държавна такса, а самите удостоверенията се издават веднага след заплащане на таксата във всяко териториално звено на агенцията.

Процедурата започва със запазване името на фирмата.

 

Запазване на фирма

 • Фирмата се изписва задължително на български език. Образците на заявленията позволяват да се заяви и транслитерация на фирмата по желание на търговеца. Примерно  “ЛоусБГ”  ООД би могло да се превърне в “LawsBgLtd или да бъде записано по какъвто и да е друг начин, отговарящ на звученето на наименованието. Наименованието се определя свободно от търговеца, като не трябва да въвежда в заблуждение и да накърнява обществения морал.

 • Абсолютно всеки може да запази име на фирма преди подаване на заявление за вписване.

 • Заявлението за запазване се отразява в търговския регистър по реда на постъпването. По всяко заявление се извършва проверка дали друго лице няма права върху фирмата и дали е платена дължимата държавна такса. Преди попълване на заявлението Д1 е добре да бъде проверено съответното наименование не е вече  заето. Това може да бъде направено на страниците на сайта на търговския регистър,

 • Запазването има действие два месеца от датата на подаване на заявлението.  През този период липсва възможността друг търговец да се впише в търговския регистър под същото наименование.

 • Запазената фирма е неотчуждима и непрехвърлима. Запазването има действие върху територията на цялата страна. Таксата за запазването на фирма възлиза на 50 лв.

Следва провеждането на учредителното събрание и подписване на учредителния акт /дружествен договор/.

 

Учредително събрание

 • Учредителното събрание се свиква от някой от учредителите на дружеството. ООД може да бъде учредено от две или повече физически или юридически лица. Определя се съответният дял от капитала на дружеството за всеки един от учредителите. Обикновено този дял зависи от размера на вноската на съответния учредител в капитала на дружеството. Учредителите могат да бъдат представлявани на учредителното събрание с пълномощно с нотариална заверка на подписа. В случай, че ООД следва да стане учредител на друго ООД, то бъде представлявано от управителя си или от упълномощено друго лице.

 • Дружествен договор. Процедурата по учредяване включва първоначално подписването на дружествен договор, респ. учредителен акт /при ЕООД/. Възможно е да се проведе учредително събрание, но не е задължително. За дружественият договор е необходима обикновена писмена форма, с изключение на случаите, когато някой от съдружниците внася недвижим имот в имуществото на дружеството под формата на апортна вноска.

-  фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството;
-  предмета на дейност и срока на договора;
-  името, съответно фирмата и единния идентификационен код на съдружниците;
-  размерът на капитала. Капиталът не е нужно да бъде внесен веднага;
-  размера на дяловете, с които съдружникът участвува в капитала;
-  управлението и начина на представителство – определя се управител или управители;
-  предимствата на съдружниците, ако са уговорени;
-  други права и задължения на съдружниците.

 • Протокол от учредителното събрание. За действията, извършени на учредителното събрание се съставя протокол, в който е записан дневния ред на събранието и са описани взетите решения.

 

Други необходими действия

 • Едно от изискванията на закона е нововъзникващото юридическо лице да има управителен и представителен орган. Необходимо е да бъде сключен договор за възлагане на управлението с бъдещия управител на ООД.  От страна на дружеството договорът се подписва от едноличния собственик на капитала /при ЕООД/ или от упълномощен от учредителното/общото събрание на съдружниците съдружник. В писмена форма следва да бъде съставен и протокол от съответното общо събрание.

 • Капитал. Минималният капитал на ООД засега е 5 000 лв. Дяловете на съдружниците не могат да бъдат по-малки от 10 лв. Капиталът се внася в специално открита набирателна сметка. В банката следва да бъде представен и  учредителния дружествен договор. При учредяването трябва да са внесени поне 70% от капитала, като всеки съдружник трябва да е внесъл поне 1/3 от дела си, но не по-малко от 10 лв.

 • Възможно е, вместо пари, някои от учредителите да внесат под формата на апортна вноска в капитала на дружеството вещи /машини, оборудване, недвижими имоти и др./ или вземания. За да се избегнат спекулациите, законът предвижда тези вещи да бъдат оценени от три независими вещи лица, посочени от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Когато се внася недвижимо имущество, след възникване на дружеството, управляващият/те го лица, взимат мерки за вписване на съответната промяна по партидата на имота в имотния регистър към Агенцията по вписвания, където се представя нотариално заверено извлечение от дружествения договор.

Следва процедура по заявяване и вписване на нововъзникналото дружество в Търговския регистър към Агенцията по вписвания.

 

Необходимите документи за първоначална регистрация и вписване обстоятелства относно ООД се посочват в заявление по образец, съгласно приложение № А4 към Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.

Процедурата по пререгистрацията започва с подаване на заявления А4 и Г1 в съответното териториално поделение на Агенцията по вписвания. Когато регистрацията е първоначална се подава само а4. Заявленията съдържат ред данни за заявителя, фирмата, съдружниците, капитала и пр. Със заявление Г1 принципно се обявява акт /в случая с пререгистрацията - учредителния акт, дружествен договор/.

 • Приложения към заявленията:

- дружественият договор /учредителният акт за ЕООД/
- документът, установяващ учредяването на юридическо лице - съдружник, и компетентността на съответния орган на това лице да вземе решение за участие в дружеството с ограничена отговорност (само за юридическо лице - съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - съдружник, което не е вписано в търговския регистър);
- решението на съответния орган на юридическо лице - съдружник, за участие в дружеството с ограничена отговорност;
- решението на общото събрание, съответно на едноличния собственик на капитала, за назначаване на управител или управители;
- договорът за възлагане на управлението
- нотариално завереното съгласие и образецът от саморъчния подпис на управителя/управителите;
- съответният лиценз или разрешение, когато за извършването на определени дейности закон предвижда изискване за разрешение на държавен орган;
- другите документи, предвидени със специален закон;
- при парична вноска - представя се документът за внесен капитал;
- при непарична вноска - заключението на трите вещи лица, определени от длъжностното лице по регистрацията по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон; декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при апортиране на вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на апорта, и писменото съгласие на вносителя с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му;
- други документи съгласно изискванията на специален закон.

Представя се също и документа за внесена държавна такса за регистрацията в размер на 160 лв.

Подлежащите на обявяване актове /като учредителният договор/ се представят за обявяване със заявление по образец № Г1. При пререгистрация на ООД се попълват два бр. заявления: Г1 и А4, а при регистрация първоначална - само а4. Към заявлението Г1 се прилага подлежащият на обявяване акт или заверено от заявителя копие от него. Заявленията следва да бъдат подписани от заявителя. В случай, че друго лице внася документите в търговския регистър, за самото внасяне се изисква изрично пълномощно. Заявителят подписва декларация за истинността на заявените от него обстоятелства или за приемането на представените актове. Към заявлението за регистрация се прилага декларация по чл. 142 ТЗ и декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТР. В случай, че заявлението се подава от друго лице, т.е. друго лице е приносител на документите в Агенцията по вписванията, то следва да носи изрично нотариално заверено пълномощно за подаване на заявление в Търговския регистър, както и декларация по чл. 13, ал. 5 ЗТР за истинността на заявените обстоятелства.

Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението за вписване или заличаване.

Последващи регистрации след вписване на дружеството в търговския регистър.

Данъчната регистрация на търговските дружества вече се извършва служебно от компетентната териториална дирекция на НАП въз основа на данните от търговския регистър.

Държавната такса за вписване на ООД е 160 лв., а когато заявленията се подават по електронен път с електронен подпис - 80 лв.


 

Заявления, които Агенцията по вписвания изисква за вписване на дружество с ограничена отговорност /ООД/:

Още:

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (A4.pdf)Заявление А4874 Kb
Изтегли файла (Zaiavlenie_D1.doc)Заявление Д1321 Kb
Изтегли файла (Zaiavlenie_G1.doc)Заявление Г1357 Kb

49 коментара