Страници: [1]   Надолу
  Разпечатай  
Автор Тема: Неизплатени задължения на фирма  (Прочетена 7314 пъти)
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
Vania
Гост


Ел. поща
« : Ноември 28, 2008, 03:57:11 »

Здравейте!
Поздравления за форума Усмивчица
Фирмата, в която работя осъди друга фирма, която ни дължи пари по една фактура.
И сега си имаме решение на съда, обаче аз това вземане направо съм го отписала.
При условие че на Задължения няма какво да му вземеш как ще си получим парите, или просто ще имаме да вземаме?
Кой е най-тарикатския начин да го накараме да плати?

п.с.Сигурно информацията, която давам не е достатъчна за компетентен отговор, но ако трябва ще пояснявам.
Благодаря Усмивчица
« Последна редакция: Декември 30, 2008, 10:32:23 от Райкова » Активен
Юрист
Гост


Ел. поща
« Отговор #1 : Ноември 28, 2008, 05:47:42 »

"Най-хитрият" начин е да се обърнете към съда:

Цитат
Неплатежоспособност
Чл. 608. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 1998 г., изм., бр. 84 от 2000 г., бр. 58 от 2003 г., бр. 38 от 2006 г.) (1) Неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност, или задължение по частно държавно вземане.

Цитат
Компетентен съд
Чл. 613. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Съд по несъстоятелността е окръжният съд по седалището на търговеца към момента на подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност.

Цитат
Откриване на производството
Чл. 625. (Доп. - ДВ, бр. 70 от 1998 г., изм., бр. 84 от 2000 г., изм. и доп., бр. 58 от 2003 г., доп., бр. 38 от 2006 г.) Производство по несъстоятелност се открива по подадена до съда писмена молба от длъжника, съответно от ликвидатора или от кредитор на длъжника по търговска сделка, както и от Агенцията за държавни вземания за публичноправно задължение към държавата или общините, свързано с търговската дейност на длъжника или задължение по частно държавно вземане.
...........
Задължение за заявяване
Чл. 626. (1) (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2000 г., изм., бр. 38 от 2006 г.) Длъжник, който стане неплатежоспособен или свръхзадължен, е длъжен в 30-дневен срок да поиска откриване на производство по несъстоятелност.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2000 г., изм., бр. 38 от 2006 г.) Молбата по ал. 1 се подава от длъжника, негов наследник, орган на управление или представител, съответно ликвидатор, на търговско дружество или неограничено отговорен съдружник.

(3) Прокуристът е длъжен в 7-дневен срок да уведоми писмено търговеца за неплатежоспособността.

(4) Когато молбата се подава от пълномощник, се изисква изрично пълномощно.

Отговорност
Чл. 627. При неизпълнение на задължението за заявяване лицата по чл. 626, ал. 2 отговарят солидарно пред кредиторите за вредите, причинени от забавата.

Приложения към молбата
Чл. 628. (1) (изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) препис от последния заверен от  регистриран одитор годишен финансов отчет и баланс към датата на подаване на

1. препис от последния заверен от експерт-счетоводител годишен финансов отчет и баланс към датата на подаване на молбата, ако законът задължава търговецът да ги съставя;

2. опис и оценка на активите и пасивите към датата на подаване на молбата;

3. списък на кредиторите с посочване на адресите, вида, размера и обезпеченията на вземанията им;

4. опис на личното имущество и имуществото съпружеска имуществена общност - за едноличния търговец и неограничено отговорния съдружник.

(2) С молбата си кредиторът представя писмените и посочва останалите си доказателства за неплатежоспособността на длъжника.

(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 1999 г., изм., бр. 105 от 2005 г.) Към молбата си длъжникът или кредиторът задължително прилагат доказателствата по чл. 78, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс .

Цитат
(2) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 1998 г.) Молба за откриване на производство по несъстоятелност, подадена от кредитор, се разглежда от съда в заседание при закрити врата с призоваване на длъжника и молителя, най-късно в 14-дневен срок от подаването на молбата.

Предварителни обезпечителни мерки
Чл. 629а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 1998 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Преди да постанови решението си по молбата за откриване на производство по несъстоятелност, ако това се налага за запазване имуществото на длъжника, по искане на кредитор или служебно, съдът по несъстоятелността може:

1. да назначи предварително временен синдик, който има правомощията по чл. 635, ал. 1 ;

2. да допусне мерките по чл. 630, ал. 1, т. 4 ;

3. да постанови спиране на изпълнителните дела срещу имуществото на длъжника, с изключение на изпълнителните дела, образувани по Закона за събиране на държавните вземания;

4. да допусне предвидените в чл. 642 мерки;

5. да наложи мерките, предвидени в чл. 650 .

(2) Когато искането за налагане на мерките по ал. 1 е направено от кредитор, съдът ги налага:

1. ако молбата на кредитора е подкрепена с убедителни писмени доказателства, или

2. ако бъде представено обезпечение в определения от съда размер за компенсиране на нанесените на длъжника вреди, в случай, че не се установи, че длъжникът е неплатежоспособен, съответно свръхзадължен.

(3) Съдът може да задължи кредитора да представи обезпечение и в случаите по ал. 2, т. 1.

Цитат
(9) Наложените обезпечителни мерки имат действие до датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност. От тази дата действието им се заменя с действието на решението за откриване на производството по несъстоятелност, както и на мерките, постановени по реда на чл. 630, ал. 1, т. 4 . Съдът може на основание чл. 630, ал. 1, т. 4 да постанови нови обезпечителни мерки, както и да продължи действието на наложените по реда на този член мерки.

Т.е. почва се цял филм за тях. Предварителното обезпечение е много "полезно".
За каква сума става въпрос, ако не е тайна?


Активен
Pumuckl
Специалист
Джедай
***

Карма: +14/-1
Липсва Липсва

Публикации: 255« Отговор #2 : Ноември 28, 2008, 06:22:42 »


Предварителни обезпечителни мерки
Чл. 629а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 1998 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Преди да постанови решението си по молбата за откриване на производство по несъстоятелност, ако това се налага за запазване имуществото на длъжника, по искане на кредитор или служебно, съдът по несъстоятелността може:

1. да назначи предварително временен синдик, който има правомощията по чл. 635, ал. 1 ;

2. да допусне мерките по чл. 630, ал. 1, т. 4 ;

3. да постанови спиране на изпълнителните дела срещу имуществото на длъжника, с изключение на изпълнителните дела, образувани по Закона за събиране на държавните вземания;

4. да допусне предвидените в чл. 642 мерки;

5. да наложи мерките, предвидени в чл. 650 .

(2) Когато искането за налагане на мерките по ал. 1 е направено от кредитор, съдът ги налага:

1. ако молбата на кредитора е подкрепена с убедителни писмени доказателства
, или

2. ако бъде представено обезпечение в определения от съда размер за компенсиране на нанесените на длъжника вреди, в случай, че не се установи, че длъжникът е неплатежоспособен, съответно свръхзадължен.


A тези мерки са:  Ухилен

Цитат
Чл. 630. (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 1998 г.) Когато констатира неплатежоспособност, съответно свръхзадълженост, съдът с решението си:

4. допуска обезпечение чрез налагане на запор, възбрана или други обезпечителни мерки;

Цитат
Чл. 650. (1) При опасност от разпиляване, унищожаване или укриване на имущество съдът по несъстоятелността може да разпореди запечатване на помещения, оборудване, превозни средства и други, в които се съхраняват вещи на длъжника.

Препоръчвам ви да пратите една нотариална покана /защото тя после ще служи за доказателство, заедно със съдебното решение/ за плащането и ако не платят да действате мръснишката. Ухилен
Активен

Цитат на: DEKAH
Другите неща трябва да ги знае юриста на фирмата. Ако няма такъв - да си наемат.
Входни врати
Vania
Гост


Ел. поща
« Отговор #3 : Ноември 29, 2008, 07:26:16 »

Благодаря за изчерпателния отговор Усмивчица

Ще прочета по-внимателно и ако имам въпрос пак ....... Засрамен
п.с.Става въпрос за 7000лв.Не са много, ама като те изработят и после те е яд  Намигване
Активен
jiji2
Гост


Ел. поща
« Отговор #4 : Декември 27, 2008, 12:27:33 »

А  какво  казва адвокатът  на фирмата  Ви ?   Ухилен Ухилен Ухилен Ухилен Ухилен Ухилен
Странни  хора !... 
Губят време и хленчат  по форумите,вместо да  се отправят  към първата адвокатска кантора, за да получат  компетентно мнение и консултация ...
Време  му е  на българинът да си смени  чипа , както казваше Кобургготски  и  да ликвидира  андрешковския си манталитет и байганьовски  табиет...  Ухилен Ухилен Ухилен Ухилен Ухилен Ухилен
Активен
Samuel
Гост


Ел. поща
« Отговор #5 : Декември 28, 2008, 04:06:53 »

Уважаема г-жо Advokat!

Какво сте се разпищяли... Интернет е свободно просттранство, чрез възможностите на което хората обменят ВСЯКАКВА информация, не знаехте ли това?

Социално слаби или не, хората общуват вече по форумите за всякакви проблеми, включително и право, здраве, финанси. Никой специалист не е задължен да дава безплатни консултации,това се прави винаги по причини на добра воля, свободно време и желание да се помогне. Оставете си фасоните за вкъщи. Явно нямате достатъчно клиенти, с които да се заемете, та си оползотворявате времето в крякане по форумите.

Заемете се с полезна работа. Оставете хората да общуват. Не можете да спрете интернет.
Активен
Сам
Гост


Ел. поща
« Отговор #6 : Декември 30, 2008, 05:55:54 »

всички тук си рискуваме дисциплинарно дело, защото по принцип безплатните съвети са забранени от нашият Адвокатски съвет. Освен това не можем да използваме реклама …………….и т.н….”

Moля Ви, не флуудвайте темите /Райкова/.
« Последна редакция: Декември 31, 2008, 12:06:49 от admin » Активен
Страници: [1]   Нагоре
  Разпечатай  
 
Отиди на: