Страници: [1]   Надолу
  Разпечатай  
Автор Тема: Производство по чл.258 и сл.от ГПК, вр.с чл.87,ал.3 от ЗЗД  (Прочетена 1830 пъти)
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
verag
Потребител
*

Карма: +0/-0
Липсва Липсва

Публикации: 1


« : Януари 08, 2015, 03:51:13 »

Накратко ще опиша моят казус и въпросите, които имам.
С решение на РС през 04.2014г. е развален договор за покупко-продажба срещу задължение за издръжка и гледане изповядан с Нотариален акт през1997г. родителите са продали на сина си своя собствен имот 1/2ид.ч. срещу задължение на купувача да гледа и издържа продавачите до тяхната смърт и ги погребе според обичая.С решението синът и снахата са осъдени да отстъпят собствеността и да предадат владението върху недвижимият имот на Майката(вече вдовица от 2005 г), която е завела иска срещу синът и респективно снахата(които междувременно се развеждат през 2013г.) пред районния съд по местонахождение на имота, предявен срещу лицето или лицата, които не са изпълнили произтичащите от договора задължения.(те не живеят в същият град, а синът е в чужбина от преди смърта на баща си)Против решението е постъпила жалба от снахата,която не е съгласна с извода на съда за разваляне на на договора за издръжка и гледане изцяло.Твърди,че по отношение на починалия прехвърлител и съпруг на ищцата не може да упражни тези чужди й права.Счита , че е налице нарушение на материалното право и в тази част решението следва да се отмени за 1/8 част процесния недвижим имот която остава собствена на снахата.Постъпва и молба от сина ,който пък смята , че атакуваното решение е правилно и законосъобразно и моли да се потвърди.В отговора си по чл.131 от ГПК той е заявил,че признава иска изцяло- не е изпълнявал задълженията си по договора за издръжка и гледане.Съдът приема за безспорно доказана липсата на изпълнение на задълженията по договора за издръжка и гледане, след показания на допуснати по делото свидетели.Въззивния съд се съгласява изцяло с анализа на пътвоинстанционния съд и по реда на чл.272 от ГПК.При така установеното неизпълнение на поетото с алеаторен договор задължение, то същият следва да се развали.При преценката от въззивния съд в частта,до която следва да се допусне,следва да се съобрази настъпилата при действието на договор смърт на единия от прехвърлителите, с последица прекратяване на договора по отношение на него.При установено по категоричен начин на неизпълнение на договора, то в откритото негово наследство се включва правото на иск за разваляне на договора му поради неизпълнение , допуснато приживе на наследодателя. Прекратяването засяга и неделимостта на задължението.Всеки от наследниците може да упражни правото на разваляне на договора.С оглед личния характер на това право, наследникът е легитимиран да иска разваляне само до р-ра на своя дял в наследството.При горните съображения ищцата(майката)се явява легитимирана да търси разваляне на договора в лично качество за своя дял и като наследник на съпруга си до 1/3 ид.част от неговият дял в имота.С оглед статута на СИО на процесния имот и наследници - съпруга и две деца( съпрузите имат и дъщеря), то наследствените им дялове са 4/6ид.част за съпругата (3/6 на лично основание плюс 1/6 по наследство от съпруга й) и по 1/6ид.ч. на всяко от децата.Така правата на ищцата да търси разваляне на договора се разпростират до 4/6ид.ч. от прехвърления имот.От приобретателя(синът) не е предявена претенция за разваляне, а ищцата(майката) не може да упражни неговите права от наследството на починалия му баща. В случая заявеното и поддържано от него признание на иска не влиае и не променя процесуалното и материалноправното му качество.И според въззивния съд договора остава в сила по отношение на 2/6 ид.ч. от имота.За яснота (въззивния съд дава )по отношение на разпределение частите в собствеността в/у целия имот,прехвърлен с НАкт... то частта до която ищцата има права да иска разваляне е 4/12ид.ч., при 6/12ид.ч собственост по силатана договора за издръжка и гледане за починалият съпруг , простираща се в/у прехвърлената й част от имота 2/12ид.ч.- оставащи за синът и снахата(вече бивша).Въззивния съд постановява развалянето до размера на 4/6 ид.ч.от прехварления в Накт имот, съответстваща на 4/12 ид.ч от целия описан в акта имот.В останалата част по отношение на 2/6 ид.ч.или 2/12 от целия имот ,договорът остава в сила, съответно искът(за разваляне на договор за гледане) следва да се отхвърли, като неоснователен и недоказан.Въззивния съд разваля договора за покупко -продажба срещу задължение за издръжка и гледане от1997г. до р-ра на 4/6 ид.ч. от прехвърления в т.1 имот , представлвващ1/2ид.ч. ..срещу задължение на куповача да гледа и издържа продавачите до тяхната смърт и ги погребе според обичая., или съотвтстващи на 4/12 ид.ч. от целия имот, предмет на НАктот 1997г.иска до пълния претендиран р-р се отхвърля като неоснователен и недоказан.

По така изложения казус предполагам подробен имам следните въпроси:Защо при установен по категоричен начин неизпълнение на договора спрямо двамата прехвърлители се дава на ищцата само 4/6 ид.ч. от процесния имот, а не цялата част ? Къде е частта на дъщерята в този имот след развалянето на договора за гледане и като наследница на бащата, какви са нейните права в случая?Защо 2/6 ид.ч.са за сина и снахата при положение,че имота е наследствен за сина?! Какви действия трябва да предприеме ищцата за да придобие и останалата част от 2/6 от имота, който са неделими? Дайте съвет моля!Благодаря предварително!

 

Активен
Страници: [1]   Нагоре
  Разпечатай  
 
Отиди на: