Страници: [1]   Надолу
  Разпечатай  
Автор Тема: Постоянно пребиваване на чужденец  (Прочетена 47850 пъти)
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
местожителство
Гост


Ел. поща
« : Март 25, 2009, 02:57:37 »

Как се постига постоянно пребиваване на чужденец? Жена ми е от Швеция, имаме брак сключен там по законния ред, а баща й тук има фирма.
Активен
Yo
Модератор
Самурай
****

Карма: +12/-0
Липсва Липсва

Пол: Жена
Публикации: 103« Отговор #1 : Март 26, 2009, 05:18:42 »

Съгласно Член 59 от Регламент 44/2001

1. За да определи дали една страна има местоживеене в държава-членка, чиито съдилища са сезирани по дело, съдът прилага вътрешното си право.

2. Ако една страна няма местоживеене в държава-членка, чиито съдилища са сезирани по дадено дело, тогава, за да се определи дали страната има местоживеене в друга държава-членка, съдът прилага правото на тази държава-членка.

Ако приложимо ще е българското право - тогава се прилага чл. 48, ал. 7 от Кодекса на международното частно право:
(7) По смисъла на този кодекс под обичайно местопребиваване на физическо лице се разбира мястото, в което то се е установило преимуществено да живее, без това да е свързано с необходимост от регистрация или разрешение за пребиваване или установяване. За определянето на това място трябва да бъдат специално съобразени обстоятелства от личен или професионален характер, които произтичат от трайни връзки на лицето с това място или от намерението му да създаде такива връзки.


Активен

Don't trouble troubles until troubles trouble you!
paladin
Потребител
*

Карма: +0/-0
Липсва Липсва

Публикации: 4


« Отговор #2 : Март 27, 2009, 12:43:39 »

 Здравейте,

 въпросът ви е много интересен, защото засяга сравнително нова за страната ни законодателна материя, а именно членството в ЕС и свободното движение. Освен това в рамките на съюза имаше противоречива практика по изпълнението на предписанията на относимата директива.
Дългосрочното пребиваване на чужденец у нас е два вида- постоянно, за което питате и е без определен срок и продължително, което за граждани на държави-членки на ЕС е до 5 години, а на останалите чужденци е до 1 година. Основанията за разрешаване на всяко от двете са различни.
Това, че сте сключили брак в Швеция не променя факта на вашия граждански брак. Наличието на фирма на името на бащата поражда правни последици само за него в случая и няма отношение към пребиваването на съпругата ви.
Швеция е член на ЕС.

1. Кой е компетентният орган?

За разрешение следва да се обърнете към Дирекция "Миграция", която се намира на бул. княгиня Мария Луиза №48 (телефон, който са публикували в Интернет и не мога гарантирам за актуалността му е 9825275). В дирекцията (вляво от входа) има и приемна, където в определени дни и часове от седмицата служители отговарят на въпроси на граждани. Последните са изписани на вратата. Съветвам ви, ако решите да се консултирате, да се отбиете петнайсетина минути преди началния час, защото рискувате пред вас да има солидна опашка, а времето за приемане е само около час. Ако не ме лъже паметта, приемният час по въпросите на постоянното пребиваване е в четвъртък е от 11 до 12ч. и в понеделник.
От дирекцията се взимат бланки за заявления, удостоверения и се плащат таксите за съответните услуги.
За граждани на ЕС има отделно гише.

2. В кой нормативен акт са посочени основанията за издаване на разрешение, изискванията и процедурата?
*Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (на основание на Директива 2004/38/EC)
Законът за чужденците в Република България и съответно правилника за неговото прилагане изрично изключват от обхвата си пребиваването на граждани на държави- членки на ЕС.
*Тарифа 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси
Таксата за удостоверение е 7 лева, а за бланки могат да ви поискат 0.50 лв.

Законът би трябвало да може да намерите на www.lex.bg, а директивата на euro-lex.europa.eu .


"Чл. 16. (1) Гражданин на Европейския съюз или член на семейството му, който е гражданин на Европейския съюз, получава удостоверение за постоянно пребиваване, ако е пребивавал непрекъснато в продължение на пет години в Република България и ако отговаря на едно от следните условия:

1. работил е през последната една година към момента на прекратяване на договора като работник или на дейността му като самостоятелно заето лице, навършил е пенсионна възраст или по отношение на него е налице основание за по-ранно пенсиониране и е пребивавал непрекъснато в Република България повече от три години;
2. работник е или е самостоятелно заето лице, което не работи поради трайно намалена работоспособност и е пребивавал непрекъснато в Република България повече от две години;
3. работник е или е самостоятелно заето лице и неработоспособността му е резултат от трудова злополука или от професионална болест;
4. работник е или е самостоятелно заето лице, което в продължение на три години непрекъснато е пребивавало и работило в Република България и работи като такова в друга държава членка, като запазва мястото си на пребиваване в Република България и се връща поне веднъж седмично в нея.
(2) За упражняване на правата по ал. 1, т. 1 и 2 времето на работа в другата държава членка се смята за време на работа в Република България, като към него се приравняват и периодите на регистрирана безработица и на прекъсване на работа поради болест и злополука.

(3) Условията по ал. 1, т. 1 и 2 не се прилагат, когато работникът или самостоятелно заетото лице има сключен брак или е във фактическо съжителство с гражданин на Република България или такъв, който е загубил българското си гражданство по силата на сключване на брак с него...."
"Чл. 17. Временни отсъствия до шест месеца в рамките на една година, отсъствия с по-голяма продължителност за задължителна военна служба, едно отсъствие поради уважителни причини за срок не повече от дванадесет последователни месеца или командироване в друга държава не прекъсват срока на пребиваване по чл. 16, ал. 1. "

Удостоверението за факта на пребиваване "непрекъснато" се издава на същото място. Непрекъснато не означава, че трябва всичките 365 дена в годината да е била в България.

пар.1 ДПР т.6 ""Уважителни причини" са бременност и раждане, тежко заболяване, обучение или професионално обучение."

В допълнение, мога да ви посъветвам да си подготвите следните документи:
1.   Копие (по-добре няколко за всеки случай) от лична карта/паспорт
2.   Документ, удостоверяващ основанието, на което искате постоянното пребиваване . Например:
• обучение - попълнена от вас декларация
• работни - трудов договор
• свободна професия - писмо от колегия, съюз и т.н.
• пенсионно осигурен - попълнена от Вас декларация
• член семейство - акт за раждане, акт за брак (във вашия случай с легализиран превод)
• състояние на временна нетрудоспособност - медицинска бележка (документ от специализирано заведение)
•  регистрирано в "Бюро по труда" - документ

3. Удостоверение от дирекцията за непрекъснато пребиваване в продължение на 5 години.
4. Снимки 3.5 на 4.5 см (като за паспорт), които да представите (след издаването на удостоверение на разрешение за пребиваване) при подаване за заявление за издаване на карта на постоянно пребиваващ.
5. документ за платена такса по тарифата- прилага се към заявлението за издаване на разрешение и това за издаване на карта.

Ако някой от необходимите документи липсва, администрацията трябва да ви предостави поне 7 дни, за да попълните празнотите.
Ако жена ви не отговаря на изискванията за постоянно пребиваване, може да поиска продължително.
За неуредените в специалния закон въпроси се прилага АПК (включая и обжалването, ако не сте доволни).Надявам се, информацията е била от полза.
Успех!
« Последна редакция: Март 27, 2009, 01:56:57 от paladin » Активен
paladin
Потребител
*

Карма: +0/-0
Липсва Липсва

Публикации: 4


« Отговор #3 : Март 27, 2009, 01:46:59 »

В допълнение към предния отговор, мога да ви посъветвам да си подготвите следните документи:
1.   Копие (по-добре няколко за всеки случай) от лична карта/паспорт
2.   Документ, удостоверяващ основанието, на което искате постоянното пребиваване . Например:
• обучение - попълнена от вас декларация
• работни - трудов договор
• свободна професия - писмо от колегия, съюз и т.н.
• пенсионно осигурен - попълнена от Вас декларация
• член семейство - акт за раждане, акт за брак (във вашия случай с легализиран превод)
• притежава здравна осигуровка и необходимите финансови средства
• състояние на временна нетрудоспособност - медицинска бележка (документ от специализирано заведение)
• - регистрирано в "Бюро по труда" - документ

3. Удостоверение от дирекцията за непрекъснато пребиваване в продължение на 5 години.
4. Снимки 3.5 на 4.5 см (като за паспорт), които да представите (след издаването на удостоверение на разрешено пребиваване) при подаване за заявление за издаване на карта на постоянно пребиваващ.
5. документ за платена такса по тарифата- прилага се към заявлението за издаване на разрешение и това за издаване на карта.

Ако някой от необходимите документи липсва, администрацията трябва да ви предостави поне 7 дни, за да попълните празнотите.
Ако жена би не отговаря на изискванията за постоянно пребиваване, може да поиска продължително.
За неуредените в специалния закон въпроси се прилага АПК (включая и обжалването, ако не сте доволни).
Активен
Паладин, благодаря
Гост


Ел. поща
« Отговор #4 : Март 27, 2009, 06:33:26 »

Благодраря ви много, паладин. Много много, много Усмивчица
Активен
www
Потребител
*

Карма: +0/-0
Липсва Липсва

Публикации: 2


« Отговор #5 : Октомври 26, 2011, 10:50:15 »

Здравейте интересувам се от къде мога да получа
"3. Удостоверение от дирекцията за непрекъснато пребиваване в продължение на 5 години."
Активен
Страници: [1]   Нагоре
  Разпечатай  
 
Отиди на: