Страници: 1 ... 8 9 [10]
 91 
 : Март 31, 2020, 04:35:51  
Започната от borislav12 - Последна публикация от dobribozhilov
Евтиното е скъпо, особено пък в нещо, което засяга здравето. Отделен е въпросът и изобщо трябва ли да се ползват тези химии...

 92 
 : Март 31, 2020, 04:34:53  
Започната от Hi Tide - Последна публикация от dobribozhilov
Какъв беше резултатът? Обжалвахте ли?

 93 
 : Март 31, 2020, 04:33:16  
Започната от norakalinkova - Последна публикация от dobribozhilov
Европейските правила у нас не важат. Опитайте да си откриете "малка сметка" в банката или да ползвате превод по SEPA. Правят се на луди...

 94 
 : Март 26, 2020, 02:58:06  
Започната от Системен - Последна публикация от Системен
Здравейте, малко помощ при решаване на два казуса.

КАЗУС
„Корона“ ЕООД, гр. Ямбол, сключило договор за наем на собственото си помещение, находящо се в село Паничерево, обл. Стара Загора, с „Шинел“ ЕАД, със седалище гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново. Съгласно условията на договора наемателят се е задължил да заплаща месечна наемна цена в размер на 500 лв. Съгласно договора помещението ще бъде използвано от „Шинел“ ЕАД, за да развива шивашка дейност.
Договорът е бил сключен на 01.04.1999 г. за срок от дванадесет години. При сключването на договора „Корона“ ЕООД се представлявало от Вълкан Вълканов, който е избран за управител на „Корона“ ООД с решение на ОС, но решението не е било вписано в търговския регистър към датата на сключване на договора. „Шинел“ ЕАД било представлявано от изпълнителния си директор Лисан Вълканов, който е брат на Вълкан Вълканов.
Страните са изпълнявали задълженията си редовно в течение на 10 г. и 6 месеца, след което наемателят е преустановил плащането на наемната цена. „Корона“ ООД, неколкократно е отправяло покани за плащане към наемателя, на които последният не е давал отговор. Наемателят не е извършвал плащания и след изтичане на срока е продължил да използва наетото помещение, въпреки че бил поканен да освободи същото.
През годините на добросъвестно изпълнение от „Шинел“ ЕАД са били извършени подобрения, които включват и основен ремонт на помещението на стойност 15 000 лв., извършен през юли 2007 г.
На 01.03.2012 г. наемателят напуснал наетото помещение без предупреждение, но в помещението останала една от производствените машини, която „Шинел“ ЕАД било закупило за 17 000 лв. през 2009 г. След напускането на наемателя се установило, че за имота има неизплатени задължения за консумирана електрическа енергия в общ размер на 4 000 лв.
Управителят на „Корона“ ЕООД отказал да предаде машината на представител на „Шинел“ ЕАД, след което на 03.04.2012 г. „Шинел“ ЕАД предявило правата си пред съда.
Въпроси:
1. Какъв вид юридически лица са споменати в казуса, по коя система са учредени и кой ги представлява?
2. Действителен ли е сключеният договорът за наем за 12 годишен срок?
3. Какви претенции може да има „Шинел“ ЕАД и какви възражения може да противопостави „Корона“ ЕООД?


Казус ЗОДОВ
С Наказателно постановление номер 19-4332-007387 от 23.04.2019г., издадено от СДВР ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ СДВР на основание чл. 177, ал. 1, т.4, пр. 1 ЗДвП на Стоил Кръстев е наложена глоба в размер на 200 лв. и на основание чл. 183, ал. 4, т.12 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 50 лв. За да постанови процесния акт, наказващият орган е счел, че на 09.04.2019г., около 15:30 часа в гр. София, по бул. Генерал Данаил Николаев, с посока на движение Сточна гара към Подуене Стоил Кирилов Кръстев в шофирал собственото си МПС с рег. № РА0176ВТ, спряно от движение, движейки се в бус лента. Наказателното постановление е обжалвано, във връзка с което е образувано гр.дело номер 10878/2019г. по описа на СРС. Постановено е решение, с което наказателното постановление е частично отменено. За подаване на жалбата и осъществяване на процесуално представителство г-н Кирилов е ползвал адвокат, на който заплатил такса в размер на 500,00 лева.
Въпроси:
1. Какви са мотивите за частична отмяна на постановлението? Ситематизирайте ги накратко.
Указания! Моля, потърсете съдебния акт в страницата на СРС или на следната страница: https://legalacts.justice.bg/.
2. Възможно ли е в производството по ЗАНН да бъдат присъдени разноски на жалбоподателя? Ако да – обосновете се?
3. В случай, че отговорът на въпрос номер 2 е отрицателен, какъв е редът, по който жалбоподателят може да търси платените от него разноски? Представляват ли пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от ЗОДОВ изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната наказателните постановления?
Указания! Моля вижте чл. 1 от ЗОДОВ и ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 София, 03/15/2017.
4. При приложимост на производството по ЗОДОВ, кой има право да го инициира? Посочете компетентният да разгледа иска съд? Подлежи решението на съда на обжалване и ако – пред кого?
5. Кои са предпоставките за допустимост на иск по ЗОДОВ?

 95 
 : Март 19, 2020, 05:10:55  
Започната от liubomirrg - Последна публикация от liubomirrg
Здравейте! Пиша тука защото имам нужда от идеите ви, за да реша следния казус:
ПС: всякакви идеи са добре дошли.

Софтуерна компания “ABC Soft” (ABC) произвежда и продава софтуер за компютърна поддръжка от разстояние: потребителите на този софтуерът може да обслужват и поддържат компютърни мрежи в други компании от разстояние. ABC ви наема, надявайки се можете да допринесете за решаването на конкретен проблем при изготвянето на договора.

ABC имат около 40 000 клиенти в цяла Европа. Тези клиенти използват софтуера на ABC за да предоставят услугите си за поддръжка на други компании и частни лица. ABC също така ви казва, че техните клиенти обикновено са много малки фирми от 1-3 души, но самите те имат много по-голям брой клиенти.

Тъй като фирмите-клиенти са толкова малки, съществува следният проблем. Щом се разболеят няколко служители или отидат в отпуска, клиентските фирми се се затрудняват да продължат да предлагат услугата за поддръжка от разстояние. Следователно фирмите клиенти често се нуждаят от някой, често друга клиентска фирма, която да им помогне, за да се справят (т.е. боледуващи служители или в такива в отпуска), като ги заместят, за да се осигурят непрекъснато предоставяне на услуга. Въпреки това, много фирми-клиенти се колебаят да поискат помощта на друга фирма, защото се притесняват, че заместващата фирма ще открадне клиента.

Това създава много неприятна и изпълнена с недоверие атмосфера на пазара, на който ABC Soft оперира. ABC Soft Ви наема, за да разработите официален или неформален договорен механизъм за разрешаване на този проблем, т.е. механизъм, който да позволи заместването една с друга между фирмите като минимизира възможността да се крадат клиенти.


 96 
 : Март 19, 2020, 05:10:12  
Започната от liubomirrg - Последна публикация от liubomirrg
Здравейте! Пиша тука защото имам нужда от идеите ви, за да реша следния казус:
ПС: всякакви идеи са добре дошли.

Софтуерна компания “ABC Soft” (ABC) произвежда и продава софтуер за компютърна поддръжка от разстояние: потребителите на този софтуерът може да обслужват и поддържат компютърни мрежи в други компании от разстояние. ABC ви наема, надявайки се можете да допринесете за решаването на конкретен проблем при изготвянето на договора.

ABC имат около 40 000 клиенти в цяла Европа. Тези клиенти използват софтуера на ABC за да предоставят услугите си за поддръжка на други компании и частни лица. ABC също така ви казва, че техните клиенти обикновено са много малки фирми от 1-3 души, но самите те имат много по-голям брой клиенти.

Тъй като фирмите-клиенти са толкова малки, съществува следният проблем. Щом се разболеят няколко служители или отидат в отпуска, клиентските фирми се се затрудняват да продължат да предлагат услугата за поддръжка от разстояние. Следователно фирмите клиенти често се нуждаят от някой, често друга клиентска фирма, която да им помогне, за да се справят (т.е. боледуващи служители или в такива в отпуска), като ги заместят, за да се осигурят непрекъснато предоставяне на услуга. Въпреки това, много фирми-клиенти се колебаят да поискат помощта на друга фирма, защото се притесняват, че заместващата фирма ще открадне клиента.

Това създава много неприятна и изпълнена с недоверие атмосфера на пазара, на който ABC Soft оперира. ABC Soft Ви наема, за да разработите официален или неформален договорен механизъм за разрешаване на този проблем, т.е. механизъм, който да позволи заместването една с друга между фирмите като минимизира възможността да се крадат клиенти.


 97 
 : Март 19, 2020, 05:09:27  
Започната от liubomirrg - Последна публикация от liubomirrg
Здравейте! Пиша тука защото имам нужда от идеите ви, за да реша следния казус:
ПС: всякакви идеи са добре дошли.

Софтуерна компания “ABC Soft” (ABC) произвежда и продава софтуер за компютърна поддръжка от разстояние: потребителите на този софтуерът може да обслужват и поддържат компютърни мрежи в други компании от разстояние. ABC ви наема, надявайки се можете да допринесете за решаването на конкретен проблем при изготвянето на договора.

ABC имат около 40 000 клиенти в цяла Европа. Тези клиенти използват софтуера на ABC за да предоставят услугите си за поддръжка на други компании и частни лица. ABC също така ви казва, че техните клиенти обикновено са много малки фирми от 1-3 души, но самите те имат много по-голям брой клиенти.

Тъй като фирмите-клиенти са толкова малки, съществува следният проблем. Щом се разболеят няколко служители или отидат в отпуска, клиентските фирми се се затрудняват да продължат да предлагат услугата за поддръжка от разстояние. Следователно фирмите клиенти често се нуждаят от някой, често друга клиентска фирма, която да им помогне, за да се справят (т.е. боледуващи служители или в такива в отпуска), като ги заместят, за да се осигурят непрекъснато предоставяне на услуга. Въпреки това, много фирми-клиенти се колебаят да поискат помощта на друга фирма, защото се притесняват, че заместващата фирма ще открадне клиента.

Това създава много неприятна и изпълнена с недоверие атмосфера на пазара, на който ABC Soft оперира. ABC Soft Ви наема, за да разработите официален или неформален договорен механизъм за разрешаване на този проблем, т.е. механизъм, който да позволи заместването една с друга между фирмите като минимизира възможността да се крадат клиенти.


 98 
 : Март 03, 2020, 12:52:04  
Започната от Миланов - Последна публикация от Миланов
Здравейте, съсобственици сме с друго семейство в къща от две (близнаци) със самостоятелен вход в общ парцел. В нашата страна сме две семейства притежаващи отделни нотариални актове за собственост.

Съседа прави ограда и забива колони без проект и наше съгласие които пречат за достъп на автомобил от улицата към гаража! Крие и усвоява ВиК инсталации, разпорежда се из двора, усвояваа общи части на сградата и не допуска достъп до спирателния кран на къщата който се намира в неговото мазе! Не е съгласен да се направи шахта в двора където има друг общ спирателен водопроводен кран заринат под земята обслужващ главния снабдителен водопровод от улицата!

Понеже не сме в етажна собственост няма кой да ни защити и всичко е на саморазправа от негова страна.

Желаем общината да съдейства без да се ходи на съд където тези процедури отнемат години!
Също какво право имаме ние външен домоуправител да оправялява имота защото от десетилетия няма оправия!

За сега въпросът ми е какво да правя с колоната поставена на място пред гаража ни която ми пречи да влизам от улицата с рязк десен завой и обратно към нея? Той казва че няма да премахне/премести колоната като му обясних да я премести поне метър за да се разшири мястото и да е по добре за двама ни. Когато има два паркирани автомобила пред гаражите е невъзможно нормалното влизане и излизане с автомобил от тясна улица с пълен десен завой.

Благодаря ви за вниманието

 99 
 : Февруари 04, 2020, 11:05:06  
Започната от ivanivanov7 - Последна публикация от maistor1
Ако не е решен казуса, може да се свържете с мен.

 100 
 : Февруари 04, 2020, 11:04:37  
Започната от Silvia666 - Последна публикация от maistor1
Решихте ли казуса вече?

Страници: 1 ... 8 9 [10]