Интернет - кафене за юристи

Гражданско право => Търговско право => Темата е започната от: legallapsus в Януари 31, 2009, 06:05:30Титла: Имуществена застраховка и деликтна отговорност-И / ИЛИ...?
Публикувано от: legallapsus в Януари 31, 2009, 06:05:30
Уредено ли е някъде изрично, че имуществената застраховка(обезщетението) не може да се кумулира с Деликтна отговорност.И ако НЕ, може ли да се приложи принципа както при неустойката, че може да се търси обезщетение само за онази част от вредите, които не са покрити от неустойката.


Титла: Re: Имуществена застраховка и деликтна отговорност-И / ИЛИ...?
Публикувано от: Yo в Февруари 01, 2009, 09:16:07
Деликтната отговорност се носи от делинквента, а задължението за обезщетяване - от застрахователя и в този смисъл няма как да се кумулират.
Смисълът на застраховката е именно рискът от настъпване на вреди да се носи от застрахователя, затова е нормално и логично обезщетяването да се търси първо от него на основа застрахователния договор. А самият застраховател вече се суброгира в правата на застрахования и има вземане срещу извършилия деликта:

Кодекс на застраховането

Встъпване в правата на застрахования

Чл. 213. (1) (*) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) С плащането на застрахователното обезщетение застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата - до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски, направени за неговото определяне. В случаите, когато причинителят на вредата има сключена застраховка "Гражданска отговорност", застрахователят по имуществената застраховка встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата или неговия застраховател по застраховка "Гражданска отговорност" - до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски, направени за неговото определяне. Застрахователят по имуществена застраховка може да предяви вземанията си направо към застрахователя по "Гражданска отговорност". Когато вредата е причинена от водач на моторно превозно средство, който има валидна задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, застрахователят по имуществена застраховка, който е встъпил в правата на увреденото лице, може да предяви претенцията си към причинителя само за размера на причинените вреди, които надхвърлят размера на застрахователната сума по договора за задължителната застраховка, както и за вредите, причинени от водача на моторното превозно средство, за които застрахователят по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е отказал да заплати обезщетение на основание чл. 268.

(2) Ако лицето, причинило вредата, е възходящ, низходящ или негов съпруг, както и ако принадлежи към домакинството на застрахования, застрахователят има правата по ал. 1, ако то е действало умишлено.

(3) Застрахованият е длъжен да съдейства на застрахователя при упражняване на правата му срещу причинителя на вредата.

(4) Ако имуществото на причинителя на вредата е недостатъчно, застрахователят се удовлетворява след застрахования.

(5) В случай че причинителят на вредата е обезщетил застрахования в пълен размер, застрахователят се освобождава от задължението си да плати застрахователно обезщетение.


Отговорите на въпроса как се съчетават двете отговорности са в ал. 4 и ал. 5 на горния текст. Ако след заплащане на обезщетението от застрахователя, не са покрити всички вреди от деликта, застрахованият продължава да има вземане (в размер на непокритите вреди - за покритите се е суброгирал затрахователя) срещу делинквента. При ПИ застрахователят се нарежда след застрахования в реда на кредиторите.

И все пак - ако обезщетяване на вредата е било потърсено и осъществено от причинителя на вредата, застрахователят се освобождава от отговорност.

Това е принципът, че няма как една вреда да се обезщетява два пъти :)