Интернет - кафене за юристи

Гражданско право => Търговско право => Темата е започната от: Даниела Красимирова в Януари 17, 2011, 05:10:53Титла: Нарушаване на декларация подписана от управител на ООД
Публикувано от: Даниела Красимирова в Януари 17, 2011, 05:10:53
Здравейте! Искам да питам какво е наказанието за управител на ООД, който има дял по-малък от 50% в съответното ООД, който е нарушил ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 142 от ТЗ, като е създал друго ООД с други съдружници, но със сходна дейност като на първото без знанието и съответно съгласието на другите съсобственици.


Титла: Re: нарушаване на декларация подписана от управител на ООД
Публикувано от: leonskia в Януари 17, 2011, 05:46:43
Чл. 313. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. и доп., бр. 92 от 2002 г.) Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.

(2) (Нова - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм., бр. 50 от 1995 г., бр. 26 от 2010 г.) Когато деянието по ал. 1 е извършено с цел да се избегне заплащане на дължими данъци, наказанието е лишаване от свобода до три години или глоба до хиляда лева.


(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. и доп., бр. 92 от 2002 г.) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който потвърди неистина или затаи истина в частен документ или съобщение, изпратено по електронен път, в които по изрична разпоредба на закон, указ или постановление на Министерския съвет е специално задължен да удостовери истината, и употреби този документ като доказателство за невярно удостоверените обстоятелства или изявления.