Интернет - кафене за юристи

Други => Обучение => Темата е започната от: Khiarra в Април 28, 2009, 02:41:49Титла: Предварителен договор за издръжка и гледане
Публикувано от: Khiarra в Април 28, 2009, 02:41:49
Здравейте, колеги ! Зададоха ми един казус, който според мен  нещо е сбъркан. Ето го и него:
Предявен е иск по чл.19, ал.3 ЗЗД за обявяване за окончателен на сключен между наследодателя на страните и ищцата договор за прехвърляне право на собственост върху конкретно означени имоте, срещу задължение за издръжка и гледане  на прехвърлителя и покойната му супруга до 22.02.1996 г. и на прехвърлителя в бъдъще до смъртта му.
    Договорът е сключен на 22.02.1996 г., а прехвърлителят е починал на 13.12.1996г.
     Искът е отхвърлен по съображение, че поради смъртта на прехвърлителя за сключване на окончателен договор не може да се претендира, т.к. той би имал невъзможен предмет.

Въпрос: Какво трябва да бъде решението на касационния съд?
Нормативен матерлиал: чл.33 ЗС; чл.19(3) и чл.26 ЗЗД.
Консултирах се с адвокат и той не можа да ми помогне, а точно от това ми зависи крайната оценка! Моля някой, който разбира повече да помогне ! Благодаря предварително !  :)


Титла: Re: Един объркан казус !
Публикувано от: Rose в Април 28, 2009, 03:42:26
Значи моето мнение:

1. Сключен е предварителен договор за издръжка и гледане.
2. Не е сключен окончателен договор за издръжка и гледане.
3. Прехвърлителят на имота по предварителния договор е починал преди сключването на окончателен договор.

Принципно наследниците имат правото на иск по чл. 19, ал. 3. Но има разлика когато става въпрос за ПД продажба и когато става въпрос за ПД издръжка и гледане. При второто има личен момент и с оглед факта, че човекът е починал - според мен наистина има невъзможен предмет.

Т.е. с този предварителен договор за издръжка и гледане просто е поето задължение да се прехвърли имота и след прехвърлянето да започне издръжката и гледането. Ищецът не е издържал, нито е гледал починалия преди смъртта му, т.е. не е имал задължението да го прави. Искът е неоснователен според мен.


Титла: Re: Предварителен договор за издръжка и гледане
Публикувано от: deian_iotov в Април 29, 2009, 09:11:14
Съглаен съм с колежката Rose!
Искът и според мен е неоснователен! Предвид че той е сключен с оглед на личността и личните задължения който трябва да бъдат поети! При положение че задълженията който биха изхождали от евентуален окончателен договор са изчезнали следователно няма как да бъде подписан такъв!
Според мен объркването Ви идва от цитираните от Вас членове 33 от ЗС и чл. 26 от ЗЗД който нещо не им намирам приложение към случая! Освен ако има още някакъв фактически състав който се спестява в случая!
Т.е. решението на Касационната инстанция ще е Потвърждаваща решението на долната инстанция!
Поне според мен!  ;D


Титла: Re: Предварителен договор за издръжка и гледане
Публикувано от: Khiarra в Април 29, 2009, 10:55:59
Благодаря ви за бързите отговори ! Вероятно съм е объркала точно защото не намерих никакво приложение на посочените в закона членове, но много ми помогнахте ! Още веднъж благодаря ! 


Титла: Re: Предварителен договор за издръжка и гледане
Публикувано от: Ivaylo в Май 22, 2010, 09:04:54
Казуса е непълен. Не ми се пише, затова който иско повече инфо и да му стане ясно защо има спомената 33 ЗС и 26 ЗЗД в казуса да погледне Решение 318 от 05.05.1999 на ВКС по гр. д. 109/1999.