Интернет - кафене за юристи

Гражданско право => Търговско право => Темата е започната от: калина78 в Септември 03, 2009, 01:24:45Титла: Вписва ли се договорът за управление? И прилага ли се?
Публикувано от: калина78 в Септември 03, 2009, 01:24:45
Здравейте,

Искам да попитам за практиката ви, защото в закона не намирам информация. В търговския регистър има приложени договори за възлагане на управление /договор за управление и контрол/ по някои дружества, а в други няма. А вписването е минало.

Т.е. според вас задължително ли е когато се обявява нов управител или се заменя стар управител на ООД примерно /или ЕООД/ да се прилага и договора за управление.

Идеята е, че прокуристът се вписва задължително.
Цитат
Упълномощаването на прокуриста (прокура) трябва да бъде с нотариално заверени подписи и да се заяви от търговеца за вписване в търговския регистър заедно с образец от подписа на прокуриста.

Излиза, че документът, в който е обективизирано упълномощаването, се обявява и вписва в ТР.

А при управителя не е задължително.

как мислите?


Титла: Re: Вписва ли се договорът за управление? И прилага ли се?
Публикувано от: deian_iotov в Септември 08, 2009, 11:08:33
Ами не е точно така защото, Чл. 141. (7) казва: "Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците, или от едноличния собственик."
Също така Чл. 119. (1) За вписване на дружеството в търговския регистър е необходимо:
......2. да е назначен управител или управители на дружеството....

А как иначе ще се докаже това назначаване освен с договор! Разбира се самото Съгласия и образец от подписа по чл. 141 и Декларацията по чл. 142 също дават да се разбе че има воля на дружеството и новоназначеният управител но самите взаимоотношения като права и задължения между страните биха могли да се уредят само с Договор за управление!  :)
А чл. 140 пък казва изрично че решението на Общото събрание респективно Решението на ЕСК за избор и освобождаване на управител също подлежи на вписване за да бъдат защитени интересите на трети добросъвестни лица и не само. Така мисля аз! :)


Титла: Re: Вписва ли се договорът за управление? И прилага ли се?
Публикувано от: Poli в Октомври 04, 2009, 12:46:59
Вписване минава и без ДУК, друг е въпроса защо следва да се впише..
А често не се представя, за да се избегнат разпоредбите на КСО и ЗДДФЛ- по почин български ( особено важи, когато управител е и ЕСК).
То и капиталовите толкова са капиталови напоследък, та и управителите им все такива.Титла: Re: Вписва ли се договорът за управление? И прилага ли се?
Публикувано от: Juliya в Ноември 14, 2009, 10:32:36
Моля за съвет! В ООД с 2-ма съдружници, напуска съдружник, прехвълрляйки дяловете си на новопостъпващ. До сега дружеството е управлявано заедно и поотделно от 2-мата съдружници. При пъстъпване на новия съдружник следва ли да се подписва нов Договор за управление или е достатъчно да се упомене в новия Протокол от ОСС или пък в протокола от Извънредното ОСС за напускането и приемането на нов. Двамата нови съдружници отново искат да се запази формата на управление заедно и поотделно, както е било и до сега с напускащия съдружник.
Благодаря предварително! 


Титла: Re: Вписва ли се договорът за управление? И прилага ли се?
Публикувано от: Pumuckl в Ноември 15, 2009, 12:31:25
Не е нужно да се прилага. Но трябва да са налични всички документи, които правопораждат представителната власт на новия съдружник/управител. Щом и преди са представлявали "заедно и поотделно", значи нищо не се пипа - така си остава автоматично. :)


Титла: Re: Вписва ли се договорът за управление? И прилага ли се?
Публикувано от: Juliya в Ноември 15, 2009, 07:45:21
Ами не е точно така защото, Чл. 141. (7) казва: "Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците, или от едноличния собственик."
Също така Чл. 119. (1) За вписване на дружеството в търговския регистър е необходимо:
......2. да е назначен управител или управители на дружеството....

А как иначе ще се докаже това назначаване освен с договор! Разбира се самото Съгласия и образец от подписа по чл. 141 и Декларацията по чл. 142 също дават да се разбе че има воля на дружеството и новоназначеният управител но самите взаимоотношения като права и задължения между страните биха могли да се уредят само с Договор за управление!  :)
А чл. 140 пък казва изрично че решението на Общото събрание респективно Решението на ЕСК за избор и освобождаване на управител също подлежи на вписване за да бъдат защитени интересите на трети добросъвестни лица и не само. Така мисля аз! :)

Много благодаря за всички отговори!
Смятам да приложим и Договор за управление. Явно минава и без него, но не смея да рискувам.


Титла: Re: Вписва ли се договорът за управление? И прилага ли се?
Публикувано от: fen в Декември 12, 2009, 12:48:21
Щом идва нов съдружник и съответно нов упр-л, трябва и устава да промените, и в заявлението с което заявявате и отбелязвате новия упр-л да упоменете и т.н. Иначе ако не посочите как упражняват представителната си власт - "При няколко управители всеки един от тях може да действува самостоятелно освен ако дружественият договор предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица."
и т.н. :)
Успех!