Има много начини за комуникация, като например публикуването на мнения във форумите, e-mail, ICQ, AIM и YIM. Но собствената система на SMF за лични съобщения, достъпна за регистрираните потребители, е понякога по-подходяща от което и да е от изброените.

  1. Лични Съобщения
    1. Описание
    2. Четене на Вашите Съобщения
  2. Изглед на екрана за лични съобщения
    1. Отговор на съобщение

Лични Съобщения

Описание

Въпреки, че e-mail съобщенията са добър начин да се кореспондира директно с членовете, това има и сериозни недостатъци от гледна точка на нуждите на един форум: трябва да отваряте и следите вашия e-mail, за да получите или изпратите съобщение, получателят също трябва да следи своята поща, вашата поща ще бъде смесена със съобщенията от форума и понякога може да мине доста време (от няколко минути до часове) преди пощата да достигне до получателя.

Като алтернатива на e-mail съобщенията, SMF предоставя по-бърз и по-персонализиран начин. Личните съобщения на форума предоставят моментална доставка на съобщенията в личната кутия на получателя. Съобщенията се изпращат и получават изцяло през SMF, така че нито вие, нито получателят трябва да пускате друга програма или да излизате от форума. Личните съобщения предоставят също така по-голяма защита, тъй като нито e-mailа на подателя, нито на получателя се разкриват при такива съобщения. Личните съобщения показват само наименованията на потребители и на двете страни - по този начин можете да получавате съобщения като не рискувате вашият e-mail адрес да се окаже в някой спам-списък.

Ако получателят в момента не е онлайн, личното съобщение чака във входящата кутия на този член до следващия път, когато той влезе във форумите за да го прочете и/или изтрие. Личните съобщения в SMF са самостоятелни, с голяма степен на защита на самоличността или личните данни на подател или получател.

Четене на Вашите Съобщения

За да прочетете личните си съобщения, трябва да сте влезли във форумите, след което да използвате връзката която гласи (нещо като) 'Имате xх съобщения, x са нови'.

Изглед на екрана за лични съобщения

Екранът с личните съобщения много прилича на индекса на темите във форума. Тук ще обясним изгледа на екрана с входящите съобщения. Екранът с изходящите изглежда аналогично:

+  Име на сайта
|- +  Лични съобщения
| |- +  Получени
8: Undefined index: manual_pm_messages
Файл: /home/lawsbgco/public_html/forum/Themes/Fade2White/languages/Manual.bulgarian.php (manual_pm sub template - eval?)
Линия: 874