Василена Икономова

Василена Икономова е завършила право в СУ „Св. Климент Охридски”, както и банково дело в УНСС. Въпреки че интересът й е насочен към банково и финансово право, изненадващо не работи във финансова институция. За нея е изключително интересен емоционалният и чисто психологически аспект на конфликта, стоящ в основата на всеки правен спор, етапите на неговото зараждане, развитие и ескалиране, както и методите, чрез които може да му се въздейства. Владее немски и английски и отскоро е в неравностойна битка с френския и китайския. Опитва да съчетава правото с другите си недотам формални занимания, между които най-времеемки се оказват ездата, фотографията и приложните изкуства. Чете всичко и навсякъде. Обожава пътуванията – неорганизирани - със спален чувал, здрави обувки и добра компания. Надява се работата по проекта LawBG да й донесе морално удовлетворение – от добре свършената работа и оказана помощ.